Hyppää sisältöön
Brudpar i hästkärra efter bröllopet
Foto: Maria Manelius

Bröllop

Äktenskapet är en gemenskap och ett förbund. När man gifter sig får förhållandet en offentlig status. Äktenskapet får samhällets godkännande.

Gud vill att de som är gifta ska leva tillsammans i gemenskap, kärlek och ansvar. Äktenskapet är en uppgift man får av Gud. Det står under hans beskydd.

Vigseln är en annorlunda gudstjänst

Man kan gifta sig genom kyrklig eller civil vigsel i Finland. En kyrklig vigsel är en (annorlunda) gudstjänst, som leds av en präst. Det är bra att komma ihåg när ni planerar programmet. Samtidigt är vigseln också en offentlig juridisk akt.

Räcker det med att man hör till kyrkan för att få kyrklig vigsel, eller måste man vara konfirmerad också?
Måste båda höra till den evangelisk-lutherska kyrkan för att paret ska få kyrklig vigsel?
Kan en del av vigseln vara på ett annat språk?

Bröllop utomlands

Prästers vigselrätt utomlands

Det behövs två vittnen

Eftersom vigseln är en juridisk akt behövs två vittnen. Vittnen ska vara 15 år eller äldre. En närstående kan vara vittne.

Brudparet utser vittnen och meddelar namnen till prästen före vigseln. Vittnena ska vara med under hela vigseln, för att vid behov efteråt kunna intyga att paret blivit vigt. I vårt land undertecknar vittnena inget dokument. Det räcker att de är närvarande vid vigseln.

Kyrklig vigsel kan äga rum någon annanstans än i en kyrka

En kyrklig vigsel hålls oftast i en kyrka eller i ett kapell. Men den kan också hållas i andra lokaliteter eller utomhus, om man vill. Kyrklig är vigseln när det är en präst som viger.

Trots att vigseln hålls någon annanstans än i kyrkan är det ändå fråga om en gudstjänst, som leds av prästen. Det är bra att komma ihåg t.ex. när man dekorerar lokalen.

Äktenskapslagen och kyrkans syn på äktenskap för par av samma kön

Den 1 mars 2017 trädde den nya äktenskapslagen i kraft. Den gör det möjligt för par av samma kön att ingå äktenskap. Enligt kyrkans äktenskapssyn är äktenskapet ett förbund mellan en kvinna och en man.

I en redogörelse om kyrkans rådande äktenskapssyn som biskopsmötet gav i augusti 2016 konstaterar det att prästernas rätt att viga till kyrkligt äktenskap inte ändrar då den nya lagen träder ikraft 1.3.2017.