Hyppää sisältöön

Kyrkodagar på Åland i Mariehamn
13–15.11.2020

 

Välkommen till kyrkodagarna!

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till kyrkodagarna på Åland i Mariehamn den 1315 november 2020. Temat för dagarna är Gästfri och det påminner oss om Guds innersta väsen. Han öppnar sin famn i Jesus Kristus och visar sin gästfrihet mot oss alla.

Som kyrka är vi kallade att visa samma gästfrihet mot varandra och så spegla Guds kärlek i en ibland mörk och kall värld. Kyrkodagarnas program inbjuder till samtal, gemenskap, bön och andakt och vi hoppas på dagar med andligt djup, inspirerande föredrag och givande diskussioner i seminarier och workshops.

Vi hoppas att kyrkodagarna i Mariehamn får bli en källa till glädje, frimodighet och inspiration så att vi tillsammans kan bygga framtidens kyrka i Borgå stift.

Välkommen till det gästfria Mariehamn och kyrkodagarna 1315 november 2020 

önskar 

Direktor Sixten Ekstrand från Kyrkans central för det svenska arbetet och kyrkoherde Mari Puska från Mariehamns församling