Brudpar i hästkärra efter bröllopet

Bröllop

Äktenskapet är en gemenskap och ett förbund. När man gifter sig får förhållandet en offentlig status. Äktenskapet får samhällets godkännande.

Gud vill att de som är gifta ska leva tillsammans i gemenskap, kärlek och ansvar. Äktenskapet är en uppgift man får av Gud. Det står under hans beskydd.

Äktenskapslagen

Om äktenskapet stadgas i äktenskapslagen.  Läs mer i broschyren Information om äktenskapslagen.

Vigseln

Man kan gifta sig genom kyrklig eller civil vigsel i Finland. En kyrklig vigsel är en (annorlunda) gudstjänst, som leds av en präst. Det är bra att komma ihåg när ni planerar programmet. Samtidigt är vigseln också en offentlig juridisk akt.

Räcker det med att man hör till kyrkan för att få kyrklig vigsel, eller måste man vara konfirmerad också?
Måste båda höra till den evangelisk-lutherska kyrkan för att paret ska få kyrklig vigsel?
Kan en del av vigseln vara på ett annat språk?
Vi vill gifta oss utomlands. Kan en präst från Finland komma med och viga oss där?

Kyrklig vigsel någon annanstans än i en kyrka

En kyrklig vigsel hålls oftast i en kyrka eller i ett kapell. Men den kan också hållas i andra lokaliteter eller utomhus, om man vill. Kyrklig är vigseln när det är en präst som viger.

Trots att vigseln hålls någon annanstans än i kyrkan är det ändå fråga om en gudstjänst, som leds av prästen. Det är bra att komma ihåg t.ex. när man dekorerar lokalen.