Hyppää sisältöön

Andakter och gudstjänster i radio och tv

I Yle Vega sänds morgon- och aftonandakter så gott som dagligen. Andakterna hålls av personer från olika kristna kyrkor.

Varje söndag, och alla andra helgdagar under året, sänder Yle Vega också en radiogudstjänst kl. 13.03. Gudstjänsterna sänds från olika kristna kyrkor runtom i Finland.

I Yle Fem sänds ca 10 tv-gudstjänster årligen. Gudstjänsterna är koncentrerade till större kyrkliga helger såsom advent, jul och påsk och sänds i regel kl. 12.00.

På adressen arenan.yle.fi kan du lyssna och titta på programmen efter att de sänds.

Se också en del av församlingarnas egna strömningar.

Församlingar som strömmar gudstjänster 

Agricola församling

Gudstjänster och andakter finns tillgängliga på Agricola församlings Youtubekanal.

Bergö församling

Du kan lyssna på gudstjänsten via församlingens webbplats.

Borgå svenska domkyrkoförsamling

Du kan lyssna på gudstjänsten via Borgå svenska domkyrkoförsamlings webbplats.
En del högmässor är också tillgängliga på församlingens Youtubekanal Borgå domkyrkoförsamling.

Die Deutsche Gemeinde in Finnland / Tyska församlingen i Finland

En del av församlingens gudstjänster är tillgängliga på Youtubekanalen Deutsche Gemeinde in Finnland.

Ekenäsnejdens svenska församling

Bandade och strömmade gudstjänster, andakter och program på Ekenäsnejdens svenska församlings YoutubekanalÖppna länk i ny flik.

Jakobstads församling 

Pedersöre och Jakobstads svenska församlingar samarbetar kring en webbgudstjänst kl. 12.00. Mera information om gudstjänsterna finns på Jakobstads svenska församlings webbplats.

Jomala församling

Gudstjänsterna sänds varje söndag kl. 11 på Jomala församlings Facebooksida.

Karis-Pojo församling

Information om gudstjänster och andakter finns på Karis-Pojo församlings webbplatsÖppna länk i ny flik.

Karleby svenska församling 

Alla gudstjänster i Karleby sockenkyrka och Gamlakarleby stadskyrka sänds som direktsändningar via nätradionÖppna länk i ny flik. Varje söndag klockan 12 kan man lyssna på gudstjänsten i Radio Dei - antingen via Radio Deis webbplatsÖppna länk i ny flik eller radio på frekvenserna 105,9 MHz eller 91,8 MHz.

Korsholms svenska församling

Information om strömmade gudstjänster via Korsholms svenska församlings Facebooksida.

Kristinestads svenska församling

Gudstjänst sänds varje söndag kl. 12 via en ljudlänk. Mera information på Kristinestads svenska församlings FacebooksidaÖppna länk i ny flik.

Kronoby församling

Gudstjänsterna (inga mässor) sänds från Kronoby kyrka och är tillgängliga via Kronoby församlings YoutubekanalÖppna länk i ny flik

Larsmo församling

Gudstjänsterna sänds via Larsmo När-TV och är tillgängliga på Larsmo församlings Youtubekanal.Öppna länk i ny flik

Lemland-Lumparlands församling

Utvalda gudstjänster sänds på Lemland-Lumparland församlings FacebookssidaÖppna länk i ny flik.

Malax församling

Gudstjänster är tillgängliga via samfällighetens Youtubekanal.

Mariehamns församling

Utvalda gudstjänster sänds på Mariehamns församlings FacebooksidaÖppna länk i ny flik.

Norra Ålands församling

Församlingen sänder gudstjänst på söndag kl. 11 i Norra Ålands församlings Facebooksida.

Nykarleby församling

Du kan lyssna på gudstjänsten från Jeppo kyrka varje söndag kl. 10. Utvalda gudstjänster är också tillgängliga på Nykarleby församlings Youtubekanal.

Närpes församling

Information om strömmade gudstjänster via Närpes församlings webbplats.

Pedersöre församling

Församlingen strömmar en del gudstjänster på Pedersöre församlings YoutubekanalÖppna länk i ny flik

Petrus församling

Gudstjänster, andakter och undervisning är tillgängliga på Petrus församlings Facebooksida.

Sibbo svenska församling

Utvalda gudstjänster är tillgängliga på Sibbo svenska församlings YoutubekanalÖppna länk i ny flik.

Tammerfors svenska församling

Videoandakter är tillgängliga på Tammerfors svenska församlings Facebooksida.

Vasa svenska församling

Församlingen strömmar en del gudstjänster på Vasa svenska församlings YoutubekanalÖppna länk i ny flik.

Vanda svenska församling

Gudstjänsten i Helsinge kyrka S:t Lars kl. 10 strömmas via Vanda svenska församlings YoutubekanalÖppna länk i ny flik.

Vörå församling

Gudstjänsten från Vörå kyrka strömmas i Vörå församlings YouTubekanal och sänds på Årvas-tv och Wör-tv. 

Åbo svenska församling

Gudstjänster från Åbo domkyrka strömmas i regel första söndagen i månaden kl. 12.00 och är tillgängliga på webbplatsen virtuaalikirkko.fi.

 

Informationen på den här sidan är uppdaterad 12.11.2021.