Alla nyheter

26.4.2018

Verksamhetsmodellen Gemensamt kök är en av finalisterna för TERVE-SOS-priset

Verksamhetsmodellen Gemensamt kök är en av 2018 års fem finalister för TERVE-SOS-priset.

I år är tyngdpunkten i tävlingen om TERVE-SOS-priset delaktighet. TERVE-SOS-priset och ett pris som ges på basen av en publikomröstning delas ut vid TERVE-SOS-evenemanget i Tavastehus tisdag 8 maj. Man kan delta i publikomröstningen på Innobyns webbplats (sidorna om tävlingen finns bara på finska) fram till den 30 april genom att trycka på en liten tummen-upp-knapp som finns uppe till höger på verksamhetsmodellens presentationssida.

Olika människor tillsammans i Gemensamt kök

Gemensamt kök är en plats öppen för alla som organiseras lokalt och på ett centralt ställe dit det är lätt att komma. Gemensamt kök kallar samman invånare på området oberoende av ålder och livssituation. I Gemensamt kök har man möjlighet att träffa andra människor, delta, entusiasmeras, ägna sig åt hobbyer, bli sysselsatt och vara till glädje och nytta.

Förhoppningen är att man genom verksamheten når framför allt dem vars vardag underlättas av ett gemensamt mål mat och gemensam aktivitet. Genom Gemensamt köks olika aktiviteter stärks deltagarnas resurser och upplevelse av delaktighet. Målet med Gemensamt kök är också att främja en hälsosam livsstil och vara ett stöd för att klara av vardagen, likaså att förebygga ensamhet och ojämlikhet. Gemensamt kök strävar också efter att minska matsvinnet.

– Landskaps- och vårdreformen förändrar den lokala verksamhetsmiljön och utmanar olika aktörer att samarbeta i nätverk. Gemensamt kök samlar olika aktörer i bostadsområdet. Målet är att skapa sådan gemensam verksamhet som alla har lika lätt att delta i. Befintliga resurser räcker till när man gör det tillsammans och förenar sina resurser, berättar projektchefen för Gemensamt kök Jaana Alasentie på Kyrkostyrelsen.

Ledningsgruppen för Gemensamt kök har godkänt de första certifierade Gemensamma kök som förverkligar verksamhetsmodellen Gemensamt kök och uppfyller vissa bestämda kriterier. De finns i Haukipudas, Janakkala, Kangasala, Lahtis, Borgå, Seinäjoki, Tammerfors, Torneå och Vichtis. Dessutom finns runt om i Finland flera nya Gemensamt kök under utveckling, som kan ansöka om certifikat när de uppfyller vissa minimikriterier. Till nätverket Gemensamt kök hör också andra än de som uppfyller minimikriterierna för Gemensamt kök och även andra platser med öppen matservering för allmänheten kan ansluta sig till nätverket, liksom Gemensamma kök som ännu står i startgroparna.

Mer information:
Jaana Alasentie, projektchef på Kyrkstyrelsen, tfn 040 688 1474
Gemensamt köks webbplats (på finska)
TERVE-SOS-priset

Tillbaka till toppen