Alla nyheter

8.4.2024

Välkommen med på kyrkans EU-valdebatt

På vilka värderingar bygger vi framtidens Finland och Europa? Hur kan vi stärka ungas välmående, delaktighet och påverkningsmöjligheter såväl i Finland som i Europa? Hur påverkar kriget i Europa och Mellanöstern målen att bygga en mera hållbar, rättvis och solidarisk värld?

Tid: Måndag 29.4 klockan 10-11
Plats: Tempelplatsens kyrka, Luthergatan 3, Helsingfors
Det är också möjligt att följa med valdebatten över nätet via kyrkans Youtubekanal.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har bjudit in representanter för riksdagspartierna för att diskutera vilken betydelse det europeiska samarbetet har för Finland. I debatten deltar bland andra Henna Virkkunen (Samlingspartiet), Eero Heinäluoma (SDP) och Ville Niinistö (Gröna) som alla ställer upp för omval till Europaparlamentet, och Li Andersson (Vänsterförbundet), Eva Biaudet (SFP) och Mika Lintilä (Centern) som ställer upp för första gången. Övriga partiers representanter är ännu öppna.  

Debatten leds av ärkebiskop Tapio Luoma och studerande Nella Salminen. Debatten ordnas måndag 29 april klockan 10–11 i Tempelplatsens kyrka och kan även följas över nätet.

Elever, studerande och lärare i högstadier och gymnasier är inbjudna att följa valdebatten. Unga har möjlighet att sända frågor till valdebatten på förhand.

EU-valet ordnas 9 juni i Finland. I valet väljs 15 parlamentsledamöter som representerar Finland i EU. EU-lagstiftningen behandlar miljö, säkerhet, migration, socialpolitik, konsumenträttigheter, ekonomi, rättsstatsprincipen och många andra saker.

Välkommen till valdebatten i Tempelplatsens kyrka eller följ debatten över nätet!

Evenemanget är gratis.

Länken till strömningen av valdebatten öppnar lite innan evenemanget börjar.

Kyrkan vill diskutera medmänsklighet i EU-valet

Kyrkostyrelsens plenum godkände 20.2.2024 vikten av att stå på medmänniskans sida som övergripande tema i kyrkans kommunikation kring EU-valet och som enskilda teman följande:

  • Minskad ojämlikhet stärker samhällsfreden
  • Satsningar på de ungas välbefinnande skapar framtidstro
  • En balanserad regional utveckling bygger upp förtroende
  • Religionsfriheten ger trygghet och hopp i människors liv
  • Främjandet av rättvisa och solidaritet bygger fred och skapar en tryggare värld
  • Främjandet av en klimathållbar livsstil är grunden för välfärd
  • Invandrings- och migrationsfrågan sköts med respekt för människovärdet och utan att kränka mänskliga rättigheter

Mera information:
Simo Lemmetyinen, specialmedarbetare för chefen för Helsingfors kyrkliga samfällighet, tfn 09 2340 4331, simo.lemmetyinen@evl.fi
Elina Hellqvist, kanslichefens specialmedarbetare, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1478, elina.hellqvist@evl.fi

Tillbaka till toppen