Alla nyheter

28.10.2023

Svenska ärkebiskopen Martin Modéus ser ljust på den nordiska folkkyrkans framtid

Den svenska ärkebiskopen Martin Modéus är gäst på stiftsdagarna i Borgå under veckoslutet 27–29 oktober då Borgå stift firar sitt 100-årsjubileum. I sitt festföredrag på lördag talade ärkebiskop Modéus om den lutherska andligheten och behovet av att återuppfinna lutherska församlingar i ett pluralistiskt samhälle. Modéus ser ljust på kyrkans framtid både i Sverige och Finland.

– Det finns behov av församlingar som lever och är tydliga i lokalsamhället. Den närvaro i samhället som är folkkyrklig basverksamhet behövs: kyrkliga förrättningar, bön och gudstjänstliv, vänskapens diakoni och samhällsdiakoni, samlingsplatser i nöd och vardag.

– Allt detta kan inte finnas om det inte finns bärarlag bestående av frivilligarbete eller volontärer. Sådant, vill jag understryka, är basen i kyrkans samhällsnärvaro. Vi behöver alltså inte hitta på nya aktiviteter för att vara en kyrka i samhället. Vi är det redan, och vi bör se det och bejaka det – och förstås förädla det tillsammans med människorna och organisationerna där vi finns.

– Här handlar det alltså om att återuppfinna den lutherska församlingen. Jag ser i kyrkan ett behov av en rörelse från att kyrkotillhöriga ses som brukare av kyrkan till att erkänna dem som bärare av kyrkan.

Ärkebiskop Martin Modéus föredrag i sin helhet finns som bilaga nedan.

Bifogat finns ett fotografi av Martin Modéus. Fotograf: Magnus Aronson

Mera information: Fredrik Lidé, ärkebiskopens kaplan, Svenska kyrkan, fredrik.lide@svenskakyrkan.se, tfn +4670 342 67 27

Bilagor:
embargo-20231028-arkebiskop-martin-modeus-festfordrag-i-borga-v2.pdf

Tillbaka till toppen