Alla nyheter

15.2.2024

Rekordmånga unga döptes och blev medlemmar i kyrkan under konfirmandtiden 2023

Konfirmandernas antal ökade och över tusen ungdomar blev medlemmar i kyrkan under konfirmandtiden, visar kyrkans statistik för 2023. Under fjolåret deltog 47 980 ungdomar (14–16 år) och 1 000 vuxna (17 år fyllda) i evangelisk-lutherska kyrkans konfirmandundervisning, alltså sammanlagt 48 980 personer.

Antalet konfirmander ökade med 482 personer jämfört med året innan. Under konfirmandtiden blev 1 175 ungdomar och 452 vuxna medlemmar i kyrkan. Av dem döptes 923 unga och 224 vuxna.

I Borgå stift deltog 2 934 personer i konfirmandundervisning under fjolåret. Av dem döptes 65 personer och 92 personer skrev in sig i församlingen. 

Mikko Wirtanen som är sakkunnig i konfirmandarbete på Kyrkostyrelsen gläder sig över att antalet döpta och nya medlemmar under konfirmandtiden hela tiden ökar.  
– För oss visar det här att medlemskap i kyrkan, gemenskapen bland de unga och att delta i verksamheten upplevs meningsfullt. En del av de unga som inte har blivit döpta som barn fattar själva beslutet att bli medlemmar i kyrkan under konfirmandtiden, säger Wirtanen. 

En av dem är Heli Rämö från Lempäälä.

– Ända sedan jag var liten har jag funderat på varför andra hör till kyrkan men inte jag. Jag har alltid velat vara en del av en sådan gemenskap. En viktig orsak till varför jag beslöt mig för att skriva in mig i kyrkan var då jag fyllde 15 år och mina föräldrar sa att jag kan gå med i vilken församling jag vill. Då gick jag med i evangelisk-lutherska församlingen i Lempäälä. Men jag har ändå gått i skriftskola i församlingen i Messunkylä. Det var ett av de bästa besluten på länge. Skriban var sommarens höjdpunkt, säger Rämö.

I kyrkans Medlemsstatistik 2023 finns information om antalet konfirmander i olika stift och församlingar. 

Framför allt i Helsingfors men också i Borgå stift ökade antalet unga konfirmander

Under 2023 deltog 73,3 procent av 15-åringarna i konfirmandundervisningen. Nationellt sjönk andelen med ungefär 0,7 procentenheter jämfört med 2022 men i Helsingfors, Borgå och Kuopio stift ökade andelen unga som deltog i konfirmandundervisningen. Mest ökade andelen i Helsingfors (med 1,5 procentenheter) medan motsvarande ökning i Borgå stift var 0,6 procentenheter.

Andelen unga som deltog i konfirmandundervisningen varierade mellan 55,7 procent i Helsingfors och 83,5 procent i Uleåborg. Av de 15-åringar som hör till kyrkan deltog 91,7 procent i konfirmandundervisningen. Motsvarande andel året innan var 90,9 procent.

Wirtanen säger att stiftens olika befolkningsstrukturer, dvs. medlemskap i olika trossamfund, antalet religionslösa och kyrkotillhörighet, återspeglas i statistiken.  
– Å andra sidan har antalet konfirmander och deras relativa andel vuxit just i Helsingfors stift där man lyckats nå unga som inte hör till kyrkan. 

Konfirmander i procent: Kyrkotillhörighet 2023 – Kirkon tilastopalvelu (kirkontilastot.fi)

Ungdomarnas välbefinnande ökade under konfirmandtiden

Ifjol fick konfirmandundervisningen skolvitsordet 9- av konfirmanderna i en nationell självutvärdering av konfirmandtiden. Ungefär 68 procent av konfirmanderna bedömde att konfirmandtiden hade haft en positiv inverkan på deras psykiska välbefinnande.  
–  Målet är att vitsordet i utvärderingen blir ännu högre i år, säger Wirtanen. 

Resultaten från självutvärderingen bland årets konfirmander (2024) publiceras i september.  

Bifogat finns en graf över andelen 15-årigar som konfirmerades 2023 i jämförelse med 2022.

Bifogat finns en illustrationsbild: Ungdomar sitter på golvet och bläddrar i biblar och framför dem syns en ikon. Fotograf: Suvi Sievilä

Mera information: Mikko Wirtanen, sakkunnig, Gudstjänst och fostran, Kyrkostyrelsen, mikko.wirtanen@evl.fi, 040 358 1869  
om konfirmandarbete på svenska: Helena Salenius, sakkunnig i konfirmandarbete, Kyrkans central för det svenska arbetet, Kyrkostyrelsen, helena.salenius@evl.fi, 050 434 3192  

Tillbaka till toppen