Alla nyheter

11.7.2017

Projektet Gemensamt kök utvidgas till hela landet

Gemensamt kök är ett tvåårigt projekt som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet och koordineras av Kyrkostyrelsen. Under två år kommer man att grunda minst två mötesplatser med låg tröskel – Gemensamt kök – i varje blivande landskap. Projektet Gemensamt kök uppmärksammades på Suomiareena på tisdag eftermiddag.

Målet är att förbättra välfärd och hälsa framför allt bland de befolkningsgrupper som har det sämst ställt, och via Gemensamt kök erbjuda möjlighet att göra något tillsammans på ett trivsamt sätt. Tyngdpunkten ligger på att man möts tillsammans.

Att planera och tillaga hälsosam mat som man sedan äter tillsammans är att förverkliga ett gemensamt kök. Målet är också att stärka hälsosamma levnadsvanor, hjälpas åt att klara av vardagen och minska matsvinnet.

Modellen grundar sig på att det är flera aktörer som samarbetar. Lokala församlingar, städer och kommuner, sjukvårdsdistrikt, läroanstalter och föreningar deltar.

– I regionerna finns mycket kunnande som man kan dra nytta av i ett gemensamt kök, konstaterar sakkunnig Tiina Saarela på Kyrkostyrelsen.

Verksamheten har redan kört igång i de tätast befolkade områdena i Finland och utvecklas till hela landet under 2017-2018.

Landsomfattande aktörer är bland annat Ehyt ry, Marthaförbundet, Helsingfors diakonianstalt och nätverket Maa- ja kotitalousnaiset.

I förändringsterassens (Muutosterassi) lösningsverkstad på tisdag eftermiddag på Suomiareena diskuterades gemenskap, delaktighet, ojämlikhet och ensamhet. Diskussionen handlade om hur man kan få till stånd en förändring i verksamhetskulturen med hjälp av projektet Gemensamt kök.

I diskussionen deltog biskop Simo Peura, fattigdomsforskare Jouko Karjalainen från Institutet för välfärd och hälsa (THL), utvecklingschef Liisa Björklund ME-stiftelsen, specialforskare Anna-Maria Isola THL/Sokra och verksamhetsledare Jouni Gustafsson från Tatsi (stödorganisation för arbetslösa fackmedlemmar).

Kyrkans program på Suomiareena: evl.fi/suomiareena

Pressbilder från Suomiareena finns i kyrkans bildbank på adressen http://kuvapankki.evl.fi/Login.jsp?colID=3PnEkkdM

Tillbaka till toppen