Alla nyheter

15.5.2024

Nationella Fadderdagen 2.6 uppmärksammar faddrar och fadderbarn

Den nationella Fadderdagen firas på söndag 2 juni. Fadderdagen är faddrarnas och fadderbarnens gemensamma dag som firas första söndagen i juni varje år. 

Tanken med Fadderdagen är att påminna om fadderskapets betydelse och erbjuda faddrarna möjlighet att tillbringa tid tillsammans med sitt fadderbarn. I maj–juni ordnar många församlingar tillsammans med samarbetsparter Fadderdagsevenemang runtom i Finland. 

Fadderdagens nationella samarbetsparter i år är Luontoliitto, Finlands scouter, Mannerheims barnskyddsförbund, SuperPark och Lastenkirkko-media. Evenemanget koordineras av Lasten ja nuorten keskus i samarbete med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 

Trygg vuxen för fadderbarn

Temat för Fadderdagen 2024 är En trygg vuxen. Resultaten från Skolhälsovårdens enkäter (THL 2023) visar att barn och unga önskar fler trygga vuxna i sina liv. Temat uppmärksammar fadderns viktiga roll som en trygg vuxen i fadderbarnets liv. 

Författaren Juha Itkonen och barnombudsmannen Elina Pekkarinen berättar i varsin Fadderdags-intervju hur de ser på fadderskapet och fadderns roll som en trygg vuxen.

Också Marjut Mulari, mera känd som @pastorimaikki i sociala medier, deltar i Fadderdagen 2024. 

”Jag har fem faddrar i olika åldrar och mina egna barn har sammanlagt nio faddrar. Att vara fadder är en mycket speciell relation. Jag har inga blodsband med något av mina gudbarn, men i fadderskapet är vattnet − alltså dopvattnet − tjockare. Jag tänker på en fadder som en representant för något större i ett barns liv, vars viktigaste uppgift är att tänka på vad som är gott för sitt fadderbarnet. Vilken otrolig känsla av trygghet och bekräftelse är det inte för barnet att det finns människor som har ett sådant uppdrag och finns till för just honom eller henne!” 

Lokala evenemang erbjuder roliga aktiviteter för faddrar och fadderbarn 

Församlingarnas evenemang som arrangeras tillsammans med lokala samarbetspartner erbjuder roliga aktiviteter för faddrar och fadderbarn på Fadderdagen och under hela maj och juni. 

I Esbo erbjuder Finlands naturcentrum Haltia gratis inträde för fadderbarn som kommer med sina faddrar. På caféet Hile i Hagalund kan man hyra trampbåtar och SUP-båtar till halva priset på fadderdagen.  

I Lempäälä underhåller Pekka Laukkarinens trio faddrar och fadderbarn med en gratiskonsert den 26 maj.  

I Helsingfors firar man Fadderdagen tvåspråkigt på lägerön Lekholmen där det blir korvgrillning och skattjakt. Vanda erbjuder ett mångsidigt program på Fadderdagen, bland annat i Fazer Experience besökcenter, Katrinebergs gård, Barnkulturcentren Pessi och Toteemi och äventyr i kyrkorna.

Information om Fadderdagsevenemang finns på församlingarnas webbplatser https://evl.fi/sv/forsamlingar/ 

Exempel på Fadderdagsevenemang: 

Vanda församlingar: https://www.vantaanseurakunnat.fi/kummipaiva 

Helsingfors församlingar: helsinginseurakunnat.fi/tapahtumat/firafadderdagenpalekholmen-kummipaivalekholmeninleirisaaressa 

Lasten ja nuorten keskus och Kyrkostyrelsen uppmuntrar alla att flagga på Fadderdagen 2.6.2024. 

Intervju med Elina Pekkarinen  

Intervju med Juha Itkonen 

Mera information: 
Mirva Sandén, sakkunnig, tfn 040 585 1357, mirva.sanden@evl.fi 
Mikko Wirtanen, asiantuntija, tfn 040 358 1869, mikko.wirtanen@evl.fi 
Satu Rathgeber, Lasten ja nuorten keskus, tfn 044 491 6933, satu.rathgeber@lastenjanuortenkeskus.fi 
Fadderdagen 2024 

Tillbaka till toppen