Alla nyheter

19.2.2024

Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell är Borgå stifts prästombud i kyrkomötet

Det blev klart att Mia Anderssén-Löf (Tillsammans för kyrkan) och Torsten Sandell (Jesus i centrum) är Borgå stifts prästombud i kyrkomötet då valnämnden i Borgå stift sammanträdde på måndag 19 februari. Sandell är ny i kyrkomötet medan Anderssén-Löf blev omvald och inleder sin andra mandatperiod.

Förutom att valnämnden på måndagen fastställde valresultatet i valet av ombud till kyrkomötet och medlemmar till stiftsfullmäktige avslutade den också räkningen av röster i valet av prästombud. Det gick inte att redovisa resultatet i valet av prästombud förra veckan (14.2) eftersom präströsterna från Åland hade fastnat i posten.

Borgå stift representeras av två präster och fyra lekmän i kyrkomötet. En av lekmännen representerar Åland och utsågs genom sämjoval.

De invalda lekmannaombuden är Martina Harms-Aalto (En kyrka för alla), Anita Ismark (En kyrka för alla), Göran Stenlund (För Kristi kyrka) och från Åland Olof Widén (En kyrka värd namnet). Harms-Aalto, Ismark och Widén är nya i kyrkomötet medan Stenlund inleder sin åttonde mandatperiod.

En förteckning över invalda stiftsfullmäktigemedlemmar finns på Borgå stifts webbplats.

Mera information:
Borgå stift, fastställda resultat
https://evl.fi/kyrkomotesvalresultat
https://evl.fi/kandidatgalleriet
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815

Tillbaka till toppen