Alla nyheter

15.2.2024

Majoriteten i nya kyrkomötet är reformvänliga – 60 nya ombud

Stiften i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland valde på tisdagen kyrkomötesombud för kommande fyraårsperiod. Närmare två tredjedelar eller hela 60 av de invalda ombuden är nya (63 procent). Anmärkningsvärt många av de sittande ombuden som var uppställda för omval föll ur kyrkomötet. De största förändringarna har skett bland dem som representerar Tammerfors och Kuopio stift.

Det nya kyrkomötet består av 49 män (2020: 53) och 45 kvinnor (2020: 42). Kvinnorna är i klar majoritet i Esbo och S:t Michels stift. Av de invalda ombuden är den yngsta 29 år och den äldsta 74 år. Ombudens medelålder är 54 år (2020: 54 år).

Valmansföreningar som profilerat sig som liberala fick en knapp majoritet i kyrkomötet (51 procent). Bland prästombuden fick liberalerna majoritet i de flesta stift, bland lekmannaombuden är de i majoritet i Helsingfors, Esbo och Borgå stift.

Information om valet och de invalda finns på webbplatsen evl.fi/plus och informationen i valets kandidatgalleri uppdateras efter att valnämnderna fastställt valresultatet 19.2.

– Det har skett en anmärkningsvärd förändring i kyrkomötet: bara 34 av de nuvarande kyrkomötesombuden fick fortsatt förtroende. Också könsfördelningen i kyrkomötet jämnades ut då andelen kvinnor ökade. Förhållandet mellan liberala och konservativa svängde till fördel för de liberala. Bland en brokig samling valmansföreningar har de liberala lyckats profilera sig med bekanta beteckningar som Tulkaa kaikki, Avara kirkko och Muutoksen tuuli som talade för att främja jämlikhet och förnyelse, kommenterar forskaren Veli-Matti Salminen på Kyrkans forskning och utbildning.

Valnämnderna fastställer valresultatet 19 februari

Uppgifterna är preliminära och ännu inte fastslagna. Valnämnderna sammanträder och fastställer valresultaten måndag 19.2. Ännu fattas resultaten från valet av Borgå stifts två prästombud eftersom posten inte levererat rösterna från Åland.

Till kyrkomötet valdes 64 lekmannaombud och 32 prästombud. I valet av lekmannamedlemmar och lekmannaombud har lekmannamedlemmarna i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige rösträtt. De utgör sammanlagt ca 7 200 personer. Sametinget utser den lekman som representerar samerna i kyrkomötet. Röstberättigade i valet av prästmedlemmar eller prästombud är stiftens präster, som är sammanlagt drygt 5 000.

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutsfattande organ, kyrkans riksdag. Det behandlar frågor om evangelisk-lutherska kyrkans lära och arbete, och om kyrkans lagstiftning, administration och ekonomi.

Det nya kyrkomötet samlas till sin första sessionsvecka 13–17 maj i Åbo. Mandatperiod är fyra år: 1.5.2024-30.4.2028.

Mera information: forskaren Veli-Matti Salminen, Kyrkans forskning och utbildning, veli-matti.salminen@evl.fi, tfn 040 142 4896
evl.fi/kyrkomotesvalresultat
Kandidatgalleriet

Tillbaka till toppen