Alla nyheter

20.2.2024

Kyrkostyrelsens plenum: Kyrkan vill diskutera medmänsklighet i EU-valet

Inför EU-valet i juni vill Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland lyfta fram vikten av demokrati och valdeltagande, och ett antal teman utifrån kyrkans värdegrund. Kyrkostyrelsens plenum godkände 20.2.2024 som övergripande tema vikten av att stå på medmänniskans sida och som enskilda teman följande:

  • Minskad ojämlikhet stärker samhällsfreden
  • Satsningar på de ungas välbefinnande skapar framtidstro
  • En balanserad regional utveckling bygger upp förtroende
  • Religionsfriheten ger trygghet och hopp i människors liv
  • Främjandet av rättvisa och solidaritet bygger fred och skapar en tryggare värld
  • Främjandet av en klimathållbar livsstil är grunden för välfärd
  • Invandrings- och migrationsfrågan sköts med respekt för människovärdet och utan att kränka mänskliga rättigheter

Kyrkan stöder demokratin, anser att det är viktigt att mänskliga rättigheter förverkligas och uppmanar framför allt förstagångsväljare att rösta i EU-valet. Kyrkans EU-valteman har sin grund i målen för riksdagsvalet 2023 och de kommer att fogas till tyngdpunkterna i Kyrkostyrelsens strategiska kommunikation 2024. En målsättning är att ordna en valpanel i april tillsammans med Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har länge varit med i arbetet med att bygga ett gemensamt Europa. Kyrkan är en aktiv medlem i Europeiska kyrkokonferensen (CEC). Sedan 1959 har Europeiska kyrkokonferensen strävat efter att bygga fred och gemensam förståelse i Europa.

Följande Europaparlamentsval ordnas 9 juni 2024. Från Finland väljs 15 Europaparlamentariker.

Mera information:
kanslichef Pekka Huokunas specialmedarbetare Elina Hellqvist, tfn 040 688 1478, elina.hellqvist@evl.fi  

Stöd till arbetet bland turister

Plenum beviljade också ekonomiskt stöd till det andliga arbete som görs bland turister. I budgeten för Kyrkans centralfond 2024 finns ett anslag på 153 000 euro för turistarbetet i Lappland, för det arbete som görs bland resenärer i skärgården och för verksamheten vid Helsingfors-Vanda flygplats.

Från budgetmedlen anslogs 65 000 euro för anställningen av kyrkoherden i Muonion seurakunta och Vanda kyrkliga samfällighet får 40 000 euro för verksamheten vid flygplatsen. För det arbete som görs bland turister i skärgården anslogs 10 000 euro och de församlingar och organisationer som arbetar bland turisterna i Lappland får sammanlagt 38 000 euro.

Stödet till Vanda kyrkliga samfällighet riktas till det arbete som görs vid flygplatsen och för att prästtjänsten vid flygplatsen ska bli permanent. Verksamheten vid flygplatsen är helhetskyrkans verksamhet och Vanda kyrkliga samfällighet ansvarar för det praktiska genomförandet och står för hälften av utgifterna.

Under 2023 som samlade församlingarna in sammanlagt 48 094 euro som kollektmedel till turistarbetet. Kyrkostyrelsen fördelade kollektmedlen mellan församlingarna och organisationerna så att verksamheten vid Saariselkä kapell, S:ta Maria kapell vid Levi, S:t Lars kapell vid Ylläs och verksamheten vid Revontulikappeli vid Pyhätunturi får vardera 10 800 euro och Kirkkopalvelut får 4 800 för vägkyrkoverksamheten.

I den kapellverksamhet som sker vid fjällcentren deltar församlingarna i Enare, Kittilä, Kolari, Muonio och Pelkosenniemi. De organisationer som deltar är Folkets Bibelsällskap och Lutherska Evangelieföreningen i Finland (SLEY).

Mera information:
ecklesiastikrådet Petri Määttä, petri.maatta@evl.fi, tfn 040 688 1543  

Mötesprotokollet sätts ut om ungefär en vecka på webbadressen domus.evl.fi.

Tillbaka till toppen