Alla nyheter

17.5.2024

Kyrkomötet valde medlemmar till kyrkostyrelsens plenum

Kyrkomötet valde under vårsessionens sista mötesdag medlemmar till kyrkostyrelsens plenum för mandatperioden 2024–2028.

Kyrkostyrelsens plenum består av ärkebiskopen (ordförande), två biskopar som biskopsmötet väljer och de två präster och nio lekmän som kyrkomötet nu valde utifrån stiftens förslag.

Till lekmannamedlemmar i kyrkostyrelsens plenum valdes:
kyrkans ungdomsarbetare, pensionär Kimmo Koivisto (Åbo ärkestift),
verkställande direktör Kari Aakula (Tammerfors stift),
socialrådet Hannu Kallunki (Uleåborgs stift),
redaktör Vuokko Vänskä (S:t Michels stift),
kommunikationsföretagare Martina Harms-Aalto (Borgå stift),
redaktör Pekka Niiranen (Kuopio stift),
verkställande direktör Eino Nissinen (Lappo stift),
specialsakkunnig Katri Korolainen (Helsingfors stift) och
ledande socialarbetare Päivi Raunu (Esbo stift).

Till prästmedlemmar i kyrkostyrelsens plenum för mandatperioden valde kyrkomötet
kyrkoherde Lotta Endtbacka (Lappo stift) och
kyrkoherde Ulla Ruusukallio (Tammerfors stift).

Biskopsmötet väljer sina medlemmar till kyrkostyrelsens plenum vid sitt möte 28 maj.

Kyrkostyrelsen bereder ärenden för kyrkomötet och verkställer kyrkomötets beslut. Den ger utlåtanden som statsrådet begär av kyrkan i de fall där det inte är kyrkomötets uppgift. Kyrkostyrelsen fungerar också som styrelse för Kyrkans centralfond. Kyrkostyrelsens viktigaste beslut fattas av plenum. Plenum samlas i regel en gång i månaden i Helsingfors.

Kyrkomötet avslutades i Åbo på fredagen. Kyrkomötet samlas till höstsession 4-8.11.2024.

Mera information kyrkomötet:

På kyrkomötets webbplats finns en arbetsplan för kyrkomötesveckan och en förteckning över ärenden under behandling i kyrkomötets vårsession. På webbplatsen finns också länk till kyrkomötets dokument.

Kyrkomötets arbete i plenum direktströmmas och strömningarna blir kvar på nätet och textas senare. Länk till kyrkomötets spellista finns på kyrkomötets webbplats.

kandidatgalleriet kan man bekanta sig med kandidaternas presentation av sig själva (om kandidaten gjort en presentation i samband med valet i februari).
Kyrkomötesombuden i alfabetisk ordning

Bilder från vårens kyrkomöte finns i kyrkans mediebank. Sökord “kyrkomötet våren 2024”.

Information om kyrkomötet:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230 (to-fr)
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503

Tillbaka till toppen