Alla nyheter

26.6.2024

Kyrkans statistik: Kyrkans diakoni hjälpte allt flera under början av året

Kyrkans statistik visar att evangelisk-lutherska församlingarnas diakoniarbete har beviljat en tredjedel mer i bidrag under början av året, jämfört med det första halvåret i fjol. Dessutom har man delat ut mer mathjälp än tidigare. Ofta beror hjälpbehovet på insjuknande, skilsmässa i familjen eller någon annan plötslig händelse.

Inom kyrkans diakoni syns människors bekymmer för framtiden och för hur de ska klara sig ekonomiskt. Diakoniarbetarna berättar att mindre bemedlade tyngs av en känsla av att de är värdelösa i andras ögon.

– Nu har nya människor som hittills lyckats klara sig utan bidrag sökt sig till hjälpverksamheten. Också barnfamiljernas mat- och hobbyutgifter har aktualiserats. Om man eventuellt haft besparingar har man använt sig av dem, säger diakoniarbetare Nita Ahjonpalo i Träskända.

Församlingarnas diakoniarbetare möter människor i nöd

Via församlingarna hjälper kyrkans diakoni personer som bor i Finland och som har hamnat i ekonomiska svårigheter. Diakonin bemöter människor ur ett helhetsperspektiv och man talar om de frågor som orsakar bekymmer i den egna livssituationen. Via diakoniarbetet finns också möjlighet att få småskaligt stöd i akuta nödsituationer.

Enligt kyrkans statistik hade diakonin fram till utgången av maj redan beviljat närmare 3,5 miljoner euro i bidrag då man vid samma tid i fjol hade gett 2,6 miljoner euro i diakonibidrag. Årligen delar diakonin ut bidrag på över 10 miljoner euro och bidragen ökar vanligtvis mot slutet av året.

Människor som sökt bidrag via församlingens diakoni behöver hjälp framför allt med flyttkostnader och elräkningar. Det finns ett ökat behov av förmånligare bostäder och bostadsformer.

Bidrag från Kyrkans diakonifond delas ut via församlingarnas diakoniarbete

Även Kyrkans diakonifond har via församlingarnas diakoniarbete i år beviljat mera bidrag än tidigare för boendekostnader, framför allt för elräkningar, hyror och flyttkostnader.

Kyrkans diakonifond är evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands nationella fond och diakoniarbetarna kan ansöka om bidrag till människor i nöd som bor på deras område. Det går att hjälpa människor som har det ekonomiskt svårt i Finland genom att donera till Kyrkans diakonifond. De donerade medlen går oavkortat till hjälpverksamheten.

Mera information:
Läs mer om diakonin
Kyrkans diakonifond

Anita Salonen, sakkunnig, anita.salonen@evl.fi, tfn 040 688 1568
Tiina Saarela, sakkunnig, tiina.saarela@evl.fi, tfn 050 344 8573

Tillbaka till toppen