Alla nyheter

17.11.2023

Kyrkans mediestiftelse gav 80 000 i stöd till produktioner om ekologi och hållbarhet, att möta döden och judendomen

Kyrkans mediestiftelse har vid höstens utdelning beviljat 81 500 euro i understöd till 17 olika programprojekt. Mediestiftelsen delar ut stöd två gånger om året och tog emot sammanlagt 59 ansökningar till höstens utdelning.

Förutom trosfrågor handlade produktionerna om bland annat natur och ekologisk hållbarhet, mångfald och inklusivitet, att möta döden och om förhållandet till judendomen.

Iiris Härmäs dokumentär Kurkien äiti (ung. Tranornas mor) fick ett produktionsstöd på 8 000 euro. Filmen som produceras av Guerilla Films berättar om förhållandet mellan människan och naturen, om livsglädje och kvinnans ställning i den västerländska och iranska kulturen under de senaste hundra åren.

En naturdokumentär om döende fåglar fick 5 000 euro. Filmen av Koko Production Oy granskar människans sinne, känslor och förmåga att förändras i en tid då hela samhället borde ändra med tanke på naturresurserna.  

Danish Bear Productions Oy fick 3 500 euro för planering av dokumentären Kuinka kuolemme (Hur dör vi). Filmen följer på nära håll frivilliga inom vård i livets slutskede och filmproducenten öppnar upp till den ljuskänsliga värld där vi kan dra ner på takten och komma i kontakt med döden och dess många skiftningar.

Klaus Härös nyaste film fick tilläggsstöd

Flera produktioner som Kyrkans mediestiftelse stött redan tidigare fick också tilläggsstöd.

Dokumentärserien Ristimies ja minä – Nasaretin Mestarin tarina fick ett produktionsstöd på 20 000 euro, Det handlar om andra delen av ett helhetsstöd. Serien berättar om Jesus från Nasaret i ljuset av den senaste vetenskapliga forskningen. Med utgångspunkt i judendomen berättar serien om den historiska bakgrunden till Jesus verksamhet.

MRP Matila Röhr Productions Oy fick ett produktionsstöd på 4 000 euro för filmen Aldrig ensam – Nie allein. Filmen som regisseras av Klaus Härö berättar om andra världskriget och ett skede då Europa levde i en mörk tid. Finland tar emot flyktingar från Tyskland och Österrike och i centrum av hjälpverksamheten står den finländska köpmannen Abraham Stiller.

En förteckning över samtliga stöd som Kyrkans mediestiftelse delade ut hösten 2023 finns på mediestiftelsens webbplats.

Kyrkans mediestiftelse grundades 2005 av 24 församlingar och kyrkliga samfälligheter tillsammans med Kyrkostyrelsen. Kyrkans mediestiftelse delar ut produktionsstöd två gånger i året.

Stiftelsens uppgift är att stöda och främja produktion av religions- och livsåskådningsprogram som bygger på evangelisk-lutherska kyrkans värdegrund, samt distribution och framförande av produktionerna i nationella medier. 

Mera information: Anna Patronen, ombud för Kyrkans mediestiftelse, tfn 050 4723 031, kirkonmediasaatio@evl.fi

Tillbaka till toppen