Alla nyheter

13.6.2024

Just nu är en stor del av 15-åringarna på konfirmandläger

Juni är en populär månad för både konfirmandläger och dagskriftskolor. Redan nu på söndag 16 juni blir många unga konfirmerade och har konfirmationsfest. Konfirmandundervisningen i form av konfirmandläger och dagsskriftskolor fortsätter hela sommaren ända tills skolorna börjar. En del konfirmander har delar av sin konfirmandundervisning och sin konfirmation ännu på hösten.  

Ifjol deltog 73,3 procent av 15-åringarna i konfirmandundervisningen. 

I konfirmandundervisningen talar man om människan och Gud, liv och död, glädje och sorg. Gemenskapen är viktig och undervisningen utgår från de unga och gruppen med metoder som aktiverar de unga.  

Lidande och död intresserar unga

Frågor om smärta, sorg och död är viktiga för ungdomarna och återkommande teman i konfirmandundervisningen. Ungdomarnas egna erfarenheter av händelser i kompiskretsen, närmiljön och händelser som rapporteras i medierna aktualiserar frågorna. I konfirmandundervisningen behandlar man frågorna genom besök på gravgårdar och gravkapell, men också i diskussioner, sånger, andakter och genom att dela erfarenheter med varandra. Ungdomarna delar både i glädje och sorg i vänskapskretsen och lär sig medkänsla.

– För mig är det lätt att tala om liv och död. Det är ångestfyllt att fundera på det men att få tala om det hjälper mycket, säger Nuppu Saarmelma som är hjälpledare i Messunkylän seurakunta i Tammerfors. 

Konfirmanden Timi Hoffren tycker om att diskutera stora livsfrågor.
– Det känns spännande men också lugnande för mig. Jag tycker om att sitta i lugn och ro i kapellet och läsa Bibeln, säger Timi Hoffren som kom till konfirmandlägret tillsammans med kompisar.

I årets självutvärdering för konfirmander och hjälpledare granskas förutom erfarenheterna under konfirmandtiden också ungdomarnas välbefinnande, rädslor och syn på framtiden. Rapporten över de preliminära resultaten från enkäten kommer i höst. Senaste år gav konfirmanderna skolvitsordet nio minus åt konfirmandtiden. Två tredjedelar ansåg att konfirmandtiden förbättrade deras välbefinnande. 

Läs mer om konfirmandarbetet

Mera information: sakkunnig Helena Salenius, Kyrkostyrelsen, tfn 050 4343 192, helena.salenius@evl.fi
sakkunnig Mikko Wirtanen, Kyrkostyrelsen, tfn 040 358 1869, mikko.wirtanen@evl.fi

Tillbaka till toppen