Alla nyheter

22.5.2024

Johanna Björkholm-Kallio och Laura Huovinen är nya sakkunniga på Kyrkans missionscentral

Kyrkans missionscentral på Kyrkostyrelsen har i vår rekryterat två nya medarbetare. Teologie magister, pastor Johanna Björkholm-Kallio är ny sakkunnig i missionsteologi och teologie magister, pastor Laura Huovinen sakkunnig i religionsmöten.

Björkholm-Kallio sköter missionsteologi

Björkholm-Kallio tillträdde uppgiften som sakkunnig i missionsteologi 1 maj. Till uppgiften hör att i församlingarna och stiften främja genomförandet av kyrkans missionsuppgift utifrån en missionsteologisk synvinkel. Dessutom deltar hon som sakkunnig i utbildning i och kommunikation om mission, och har hand om kontakter till inhemska och internationella missionsteologiska nätverk.

Johanna Björkholm-Kallio har tidigare arbetat inom kyrkans missionsorganisationer Finska Missionssällskapet, Såningsmannen och Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland med utbildnings- och kommunikationsuppgifter. Hon har också varit lärare vid Evangelisk-lutherska kyrkan i Namibias teologiska seminarium Paulinum. De senaste åren har hon arbetat som präst, först i huvudstadsregionen sedan i Villmanstrand i S:t Michels stift.

– Kyrkans internationella arbete och missionsteologi är mycket fascinerade i sin mångfald. Jag inspireras av kulturmöten, av att lära mig nytt och av kyrkas globala natur. Glädjebudskapet om en nådig och förlåtande Gud skapar globalt en stark gemensam grund för kyrkorna mitt i den kulturella mångfalden, säger Björkholm-Kallio.

Huovinen handhar religionsmöten

Laura Huovinen utsågs till uppgiften som sakkunnig i religionsmöten 16 maj. Till uppgiften hör att inom kyrkans centralförvaltning sköta sakkunniguppgifter i frågor om möten med andra religioner och religiösa strömningar, och att främja församlingarnas religionsdialog och missionala bemötande av personer med annan religion. Också religionsdialog hör till sakkunniguppgifterna.

Huovinen har arbetat som tillförordnad sakkunnig i religionsmöten i nästan två år med ett kort avbrott för den tid hon var vikarie för Kuopiobiskopen Jari Jolkkonens specialmedarbetare. Tidigare har Huovinen bland annat varit präst i Kallion seurakunta, verksamhetsledare för Nuorten diakoniatalo och koordinator vid Kyrkans Utlandshjälp. Hon har också haft olika uppdrag inom Europeiska kyrkokonferensen och Ekumeniska ungdomsrådet i Europa.

– I blickpunkten för mitt arbete står nätverk för internationella och finländska religionsaktörer, myndighetssamarbete och att stöda församlingar, stift och organisationer. Den världspolitiska situationen har ofta flera kopplingar till religion än till synes här i våra sekulariserade nordiska samhällen och det religiösa fältet i Finland utvidgas med fart. Vårt finländska samhälle står inför nya frågor när det gäller religionsfrihet, samhällsfred och religionsläskunnighet, säger Laura Huovinen.

Kyrkans missionscentral är en del av Kyrkans utrikesavdelning vid Kyrkostyrelsen. Centralen ansvarar för att öppna upp och ge kontext åt kyrkans missionsuppdrag och de teologiska grunderna för religionsdialog, och för verksamhetens internationella kontakter.

Bifogat finns ett foto av Johanna Björkholm-Kallio (foto: Helios) och Laura Huovinen (foto: Teemu Mattsson).

Mera information:
Risto Jukko, direktör, Kyrkans missionscentral, Kyrkostyrelsen, risto.jukko@evl.fi, tfn 040 485 9643 
Johanna Björkholm-Kallio, sakkunnig, Kyrkans missionscentral, Kyrkostyrelsen, johanna.bjorkholm-kallio@evl.fi 
Laura Huovinen, sakkunnig, Kyrkans missionscentral, Kyrkostyrelsen, laura.huovinen@evl.fi

Tillbaka till toppen