Alla nyheter

8.2.2024

Fastekalendern bjuder på en sju veckor lång resa mot påskens glädje

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fortsätter att inspirera finländarna att ta del av påskfastans tradition. Kyrkans fastekalender är en sju veckor lång kalender som uppmuntrar till stillhet och eftertanke under fastetiden. Kalenderns första lucka öppnar på fastlagstisdag 13 februari och den sista luckan 1 april. Fastekalenderns 49 luckor innehåller uppmuntrande levnadstips, vänliga förslag, böner och bibelverser. Under sju veckor lyfter kalendern teman som hör samman med fasta, bön, stillhet och andlighet, att avstå, rättvisa, skapelsen och kärleken till medmänniskan.

De dagliga texterna uppmuntrar till bön, reflektion och handling. I år är kampanjen Ekofastan integrerad i fastekalendern och kampanjens teman finns invävda som en röd tråd i kalendern.

Fastan inbjuder till lägre tempo och stillhet

Fasta gör det lättare att koncentrera sig på det väsentliga. Genom ett lugnare tempo och enklare dagliga rutiner kan också sinnet få ro. Det går att låta måttligheten och enkelheten ta över på allt flera områden i livet. Man kan fundera över vad ens vardagliga rutiner innebär på ett djupare plan, till exempel vilken miljöpåverkan ens matvanor har.

Förhoppningen är att bättre kunna koncentrera sig på mera väsentliga saker och lyssna till hjärtats röst genom att dra ner på materiell konsumtion och njutningar. Ett lägre tempo hjälper oss människor att ge rum för vårt inre liv och andlighet.

Den sista veckan i fastekalendern lever vi med i Jesus lidandes historia. Stilla veckan avslutas i påskens glädje, tacksamhet och hopp om evigt liv. Den kristna fastan är en gammal tradition som förenar olika kyrkosamfund. Sakkunnig i gudstjänstliv och spiritualitet Terhi Paananen på Kyrkostyrelsen säger att fastans tanke om att förenkla livet talar till unga vuxna idag.

– Fastan förbereder människan på att ge sig hän och njuta av festen som avslutar fastan. Uppståndelsens omöjlighet spräcker det vanliga livets trånga ramar och öppnar nya perspektiv på glädje och hopp.

Ekofastan ger möjlighet att testa en mera hållbar livsstil

På askonsdag 14.2 inleds fastetiden inför påsken och med den även kyrkans årliga ekofastakampanj som uppmuntrar till en hållbar livsstil. Ekofastan har sin upprinning i en djup oro för naturen och klimatförändringen och i en vilja att skydda naturen genom en måttlig livsstil. Kampanjen uppmuntrar till måttlighet och ansvarstagande. Tanken är att stärka människors relation till naturen på ett sätt som också stävjar klimatförändringen.

Sakkunnig i samhälle och hållbar utveckling Ilkka Sipiläinen på Kyrkostyrelsen har lotsat kampanjen Ekofastan sedan 2012. Den årliga kampanjen har lockat med också dem som inte tidigare varit intresserade av den kristna fastan.

– Att värna om naturen är en av kyrkans tre huvudsakliga uppgifter och hör oskiljaktigt samman med den kristna tron och kärleken till medmänniskan. Ekofastan och fastetiden erbjuder möjlighet att pröva på en annorlunda, djupare och mera hållbar livsstil.

Temat för Ekofastan 2024 är Vardagshandlingar och framtidshopp. Svenska samarbetspartner i kampanjen är Finska Missionssällskapet och Finlands Svenska Scouter.

Kampanjen syns främst i sociala medier på hashtaggarna #fastekalender och #ekofasta.

Fastekalendern finns på adressen evl.fi/fastekalender. Artiklar och innehåll publiceras under fastan på webbplatsen ekofasta.fi.

Mera information:
om fastetiden: sakkunnig i gudstjänstliv och spiritualitet Terhi Paananen, Kyrkostyrelsen, terhi.paananen@evl.fi, tfn 050 3019 268 
om fastekalendern: sakkunnig i webbkommunikation Emelie Wikblad, Kyrkostyrelsen, emelie.wikblad@evl.fi, tfn 050 4765 901
om ekofastan: sakkunnig i samhälle och hållbar utveckling Ilkka Sipiläinen, Kyrkostyrelsen, ilkka.sipilainen@evl.fi, tfn 040 5441 158

Bilagor:
fastekalender2024_a4_08022024.pdf.pdf

Tillbaka till toppen