Alla nyheter

13.5.2024

Den nya stadsfestivalen Kyrkans fest fyller Tammerfors med 2000 sångare, cirkusorgel, experimentell andlighet, Kyrktorg och ett brett utbud av kultur

Den nya stadsfestivalen Kirkon juhlat – Kyrkans fest ordnas i Tammerfors 17–19 maj 2024. Staden fylls av evenemang av vilka merparten har fritt inträde. En del av evenemangen kostar. Gratisevenemang ordnas redan på torsdag 16.5.

Festivalen samlar en kör bestående av tusentals sångare till Centraltorget i Tammerfors och bjuder på aktuella samtal, konst och dialog mellan tankar, tro och livsåskådningar. På Kyrktorget presenterar företag och organisationer sin verksamhet. Den bärande tanken för programmet är att stärka framtidshoppet och temat är Toivon voimalla (ung. Hoppets kraft).

− Kyrkans fest samlar många människor för att tala och sjunga om hopp. I det nuvarande spända samhälleliga och internationella läget är det viktigt att sända ett synligt, starkt och positivt budskap om hopp. Hoppet föds ur möten, ord och handlingar här och nu, säger Jari Kupiainen från Kirkkopalvelut ry, som är producent för evenemanget.

På estraderna på Kyrkans fest stiger bland annat Katja Ståhl, Annika Saarikko, Jarmo Limnéll, Tuomas Enbuske, Olli Keskinen, Maaret Kallio, Kari Kanala, Erkka Westerlund och biskoparna Tapio Luoma, Kaisamari Hintikka, Jari Jolkkonen, Teemu Laajasalo, Mari Leppänen, Mari Parkkinen och Matti Repo.

Festivalens diskussioner väjer inte för svåra ämnen. Bland ämnena finns situationen i Mellanöstern, djurens rättigheter, diskriminering av minoriteter, elitidrottens hänsynslöshet och samhällets motståndskraft mot kriser.

Stor kör och symfoniorkester i mässan

Eftersom anrika Kyrkans musikfest denna gång är en del av den nya stadsfestivalen faller det sig naturligt att erbjuda ett mångsidigt musikaliskt program. Under festivalen ordnas över 30 musikevenemang. Förutom konserter ordnas verkstäder och musikevenemang för barn.

På fredag och lördag uppträder en kör med över 2 100 sångare på Centraltorget i Tammerfors. På fredag 17.5 kl. 18.30 ackompanjerar kören en konsert med de mest kända och mest sjungna andliga favoriterna. På programmet står bland annat En sommardag i Kangasala, Suomis sång och Halleluja ur Händels Messias-oratorium.

− Att en så stor kör uppträder är en mycket speciell händelse, säger Teija Tuukkanen, sakkunnig vid Kyrkostyrelsen, som ansvarar för kyrkofestens musikprogram.

På söndag 19.5 kan man höra kören kl. 12 i den avslutande gudstjänsten. Till festligheterna har det beställts 11 nya kompositioner som alla kommer att sjungas vid mässan. För musiken svarar Tammerfors akademiska symfoniorkester. Gudstjänsten direktsänds i Yle TV1 och på Arenan.

− Avslutningsmässan är exceptionell eftersom symfoniorkestern kommer att ackompanjera hela mässan inklusive liturgin. Jag känner inte till att det här skulle ha gjorts i Finland tidigare, säger Tuukkanen.

På lördag kväll 18.5 kl. 18 intas scenen på Centraltorget av Tammerfors välkända Sorin Sirkus tillsammans med Tammerfors domkyrkas organist Esa Toivola. I föreställningen medverkar också gosskören Pirkanpojat under ledning av Jouni Rissanen.

Mångsidig andlighet och rockikoner

På Kyrkans fest kan man i Alexanderkyrkan lära sig om och delta i stillhetens yoga, meditativ fotografering, ignatiansk bibelmeditation, tyst bön, pilgrimsvandring eller Godfulnessmässa.

I Kaleva kyrka finns det en utställning av fotografen Ville Juurikkala med mer än fyrtio fotografier av kända musiker. Rock Ikonit − Ville Juurikkalas fotoutställning är öppen i kyrkan fram till mitten av juni.

− Bilderna i utställningen Rock Ikonit föreställer människor och idoler. Varje människa är Guds avbild och helig, även som skamfilad. Det heliga kommer nära på ett överraskande sätt, säger Jari Kupiainen.

Kyrkans fest 2024 ordnas av Kyrkostyrelsen, Kirkkopalvelut – Kyrktjänst, Finlands kantor-organistförbund, Finlands Kyrkomusikförbund, Finska Missionssällskapet och Tammerfors kyrkliga samfällighet.

Också svenskt och tvåspråkigt program på Kyrkans fest

I stadsfestivalens program ingår även svenska och tvåspråkiga programpunkter. Dessutom håller Finska Missionssällskapet sin årsfest och sitt årsmöte i anslutning till Kyrkans fest.

De svenska och tvåspråkiga programpunkterna ordnas i huvudsak på lördag och söndag. Bland dem kan nämnas ett panelsamtal om hopp i klimatkrisens och krigets tidevarv med chefen för svensk service vid Finska Missionssällskapet Marika Björkgren Thylin, ungdomsarbetsledare Putte Frisk och verksamhetskoordinator vid Församlingsförbundet Ina Laakso där direktor Sixten Ekstrand är moderator, och en tvåspråkig konsert med Amigo ChoralMaria Ylipää, Jukka Leppilampi och Tove Wingren-Leppilampi.

− Tillsammans med Tammerfors svenska församling har vi velat erbjuda besökare ett svenskt och tvåspråkigt program. Programinslagen har fritt inträde och är öppna för alla. I panelsamtalet har vi tagit fasta på det allmänna världsläget och aktuella klimathot. Konserten blir en blandning av svängig gospel och lugnare pärlor på finska, engelska och svenska, berättar Sixten Ekstrand som medverkat i planeringen av programinslagen.

Det svenska programmet avslutas med en gudstjänst i Tammerfors domkyrka på söndag 19.5 kl. 11. Gudstjänstens sänds i Yle Vega och på Yle Arenan kl. 13.03.

Mera information:
Jari Kupiainen, utvecklingschef, Kirkkopalvelut ry, tfn 040 355 1614, jari.kupiainen@kirkkopalvelut.fi
Teija Tuukkanen, sakkunnig, Gudstjänst och fostran, Kyrkostyrelsen, tfn 040 142 5175, teija.tuukkanen@evl.fi
om svenskt och tvåspråkigt program: direktor Sixten Ekstrand, Kyrkans central för det svenska arbetet, Kyrkostyrelsen, tfn 040 142 6674, sixten.ekstrand@evl.fi

Bilaga, bild: Messiaskuoro uppträder 2017 när Kyrkans musikfest arrangerades i Helsingfors. Fotograf: Pentti Mansukoski / Elfhill

Festivalens program (webbsidan på finska) har också svenska och tvåspråkiga programpunkter.

Mera information om program på svenska: Evenemang på svenska – Kirkon juhlat

Tillbaka till toppen