Alla nyheter

29.10.2023

Biskop Bo-Göran Åstrand: Under kyrkans valv öppnar sig livets storhet

Borgå stifts stiftsdagar avslutades med festmässa i Borgå domkyrka på söndag 29 oktober där man firade Borgå stifts 100-årsjubileum. I sin predikan lyfte biskop Bo-Göran Åstrand fram människans behov av heliga platser och att kyrkan ska vara öppen för alla.

Biskopen berättade att jubiléet i själva verket har firats runtom i Borgå stifts 45 församlingar nästan hela året, inte bara nu på reformationsdagen. Han påminde om att domkyrkan har sina rötter djupt i medeltiden och att den i sig själv är ett synligt vittnesbörd på vad reformation, förnyelse är. Kyrkan har byggts ut och byggts om och har därför genom århundraden varit och är fortfarande en betydelsefull plats.

– Hit har människor kommit med sitt liv, sin glädje, sina frågor, sin oro och sin sorg. Här under valven har livets stora frågor, vardagslivets händelser och berättelsen om Gud, kärlek och barmhärtighet vävts samman. Livets storhet, härlighet och brustenhet öppnar sig under kyrkans valv. För den skull bygger vi människor heliga platser som den här.

Kyrkans dörrar ska vara öppna för alla

– I kyrkans gemenskap delar vi livet tillsammans. Därför har människor redan på medeltiden sjungit psalmer under levande ljus i Sunds kyrka på Åland. Därför har en bonde under ofärdsåren i Korsholms kyrka bett om skörd till mat på bordet. Därför har en industriarbetare i Dalsbruks kyrka bett om kraft och bättre omständigheter. 

– Här är vi alla lika. Vi står sida vid sida, inte mot varandra. Lika mycket älskade av Gud själv. Lika mycket värda. Lika mycket beroende av Guds nåd och barmhärtighet. Därför ska inte heller vi göra skillnad på människor, sade biskop Åstrand.

Biskop Bo-Göran Åstrand predikan bifogas i sin helhet. (på svenska och finska)

Festmässan i Borgå domkyrka sänds direkt i Yle Fem klockan 12 och klockan 13.03 Yle Vega klockan 13.03. Mässan tolkas till teckenspråk i en skild sändning på Yle Arenan.

Mera information: ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, Kyrkostyrelsen, tfn 050 566 8230

Bifogat finns ett fotografi av biskop Bo-Göran Åstrand. Fotograf: Niklas Montonen.

Fotografier från stiftsdagarna finns i en bildmapp som upprätthålls av fotograf Niklas Montonen.

Bilagor:
biskop-bo-goran-astrands-predikan-i-festmassan-29.10.2023-embargo.pdf

Tillbaka till toppen