Hyppää sisältöön
En dimmig sjö med skog i bakgrunden, himlen och havet går i rosa och grått.

Det finns hopp också i mötet med döden

Vid mötet med döden kan du få hjälp inte bara av dina nära utan också från församlingen.

Församlingens anställda hjälper med att bland annat ordna begravningen. Vill du tala om tankar och känslor kring döden kan du vända dig till en präst eller en diakon. De ger stöd både inför och efter döden.

Församlingen kan också hjälpa med andra praktiska saker än med att ordna med begravningen.

Andaktsstund eller sorgeandakt ger mod

En sjuk eller döende person och hens närstående kan fira en andaktsstund/bönestund tillsammans. Då någon har dött kan man fira en sorgeandakt i patientens rum, sjukhusets kapell eller hemma.

Andaktsstunden eller sorgeandakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd, en anställd vid sjukhuset eller någon som står nära den döende/döda.

Gud är nära i livet och i döden

Det viktigaste budskapet i den kristna tron är att livet inte slutar vid döden. Jesus uppståndelse gav oss människor hopp om ett liv efter döden.

I den kristna tron är döden dörren till livet: både i livet och i döden kan vi med förtröstan lämna oss själva och våra nära i Guds händer.

Sorgegrupper ger stöd

Vi kan klara oss genom den smärta som orsakas av en nära persons död genom att dela den med andra. I många församlingar finns sorgegrupper. Det är en stödgrupp för den som förlorat en nära och den samlas flera gånger.

Sorgegrupper ger kamratstöd och bygger på förtroende, eget ansvar och frivillighet. Du behöver inte vara medlem i kyrkan eller aktiv i församlingen för att delta.