Liturg är den präst som leder gudstjänsten, särskilt högmässan. Ofta predikar liturgen också.

Då liturgen leder högmässan är hen utöver alba och stola också iklädd mässhake.

Tillbaka till toppen