Alla artiklar

7.9.2023

Problem med den mentala hälsan allt vanligare samtalsämne i familjerådgivningen

Kyrkans familjerådgivare märker att problem med den mentala hälsan blir allt vanligare bland klienterna.

Det här är en av de stora trender som syns i familjerådgivningen framför allt de två senaste åren. När familjerådgivningscentralerna besvarade 2023 års enkät om vilka frågor som oftast kommer upp i klientsamtalen rapporterade över 80 procent att klienternas psykiska problem har ökat.

På andra plats bland de ämnen klienterna oftast vill diskutera kommer oro för ekonomin. Andra vanliga orosämnen är föräldrarollen, våld i nära relationer, bruk av alkohol och andra rusmedel, och skärmberoende.

Frågor som kring föräldraskap låg speciellt på ytan under coronapandemin. Också oron för ekonomin och våld i nära relationer märktes allt oftare i samtalen under de första pandemiåren.

Kyrkans familjerådgivning erbjuder avgiftsfritt stöd i parrelationen

Familjerådgivningen erbjuder möjlighet att tala med professionella om frågor som rör parrelationer och familj eller frågor som är svåra i ens eget liv. En klient kan komma ensam, tillsammans med sin partner eller någon annan närstående. Medlemskap i kyrkan är inget krav på klienten och tjänsterna är avgiftsfria. Ungefär hälften av kyrkans familjerådgivningscentraler har avtal med regionens välfärdsområde.

– Ofta funderar de som behöver stöd i parrelationen om deras problem är så akuta att det lönar sig att ta kontakt. Många gånger tänker man att det inte finns lediga tider. I nuläget kan faktiskt merparten av familjevårdscentralerna ta emot alla klienter som vill ha hjälp. I stora tillväxtcentra kan situationen vara en annan. Alla centraler ger också tjänstevägledning så det lönar sig att modigt ta kontakt, säger Sari-Annika Pettinen som är kyrkostyrelsens sakkunniga i familjefrågor och familjerådgivning.

Kyrkans familjerådgivning sker ansikte mot ansikte, över videolänk eller på telefon. Under coronatiden togs möjligheten till rådgivning över videolänk i bruk överallt och möjligheten finns nu parallellt med familjerådgivning på plats.

Familjerådgivningen i siffror:

  • 37 familjerådgivningscentraler
  • närmare 180 utbildade anställda
  • över 17 000 enskilda klienter (år 2022)
  • över 56 000 klientbesök

Läs mer om familjerådgivningen

Information om kyrkans familjerådgivning och kontaktuppgifter till familjerådgivningscentralerna.

Kyrkans familjerådgivning
Tillbaka till toppen