Alla artiklar

1.1.2023

Kan du inte delta i begravningen? Fira minnesandakt hemma

Av olika orsaker kan vi vara förhindrade att delta i en begravning. Ändå kämpar vi med sorgen, saknaden och har ett behov att ta ett värdigt farväl.

Här får du några texter, lite musik och tankar att fundera på. De fungerar som en andakt att fira hemma om du inte kan delta i begravningen.

Andakten

Andakten nedan är en stomme som du kan följa eller anpassa så som du känner att det passar just dig bäst. Ni kan vara flera som deltar och då välja om ni vill prata om frågorna tillsammans, eller om var och en vill fundera för sig själv.

Acceptera känslorna

Det jordiska livet är slut och det väcker känslor som bland annat sorg, saknad, tacksamhet och ilska, bitterhet över livets orättvisa.

Vilken känsla ligger överst för dig gällande hen som dött? Fundera om ni vill prata med varandra om du har någon med dig på andakten.

Hoppet om himlen

Jordfästningen handlar om uppståndelse, det eviga och att sätta sitt hopp till Gud.

Det kan vara svårt att tro på himlen och det eviga livet. Men det ger också hopp. Din tro är tillräcklig.

Herdepsalmen

På många begravningar lyssnar vi till psaltaren 23, den så kallade herdepsalmen. Herdepsalmen knyter ihop livet, den lyfter upp det tunga men lägger fokus på livsglädjen som funnits hos hen som dött. Läs psalmen och stanna till vid frågorna. Prata med varandra om ni vill.

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.

Hur kände ni varandra?

Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.

På vilka platser trivdes hen?

Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.

Var möttes era vägar? När träffades ni första gången?
Var gick era vägar åt olika håll?

Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och stav gör mig trygg.

Är det någonting du vill säga hen som dog? Kanske du vill tacka eller säga förlåt, är det någonting som blev osagt?

Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.

Vilka glädjeämnen har ni tillsammans?
Hur har hen som dog spridit glädje i ditt liv?

Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.

Hur ser din himmel ut?

Musik: Aftonens sång

Lyssna till Aftonens sång, här framförd av Vasa övningsskolas gymnasiekör.

Bön

Du lämnade det jordiska livet och jag stannade kvar här. Kvar hos mig blev också alla minnen och bilder av dig. Minnen jag är tacksam för, en del minnen jag gärna skulle ändra på. Minnen talar om kärleken, vänskapen mellan oss två. Jag vill så gärna tro på det eviga. Jag hoppas att livet går genom döden till det eviga, himmelen.

Jag värnar om och delar mina minnen och tar till mig ordet om evigheten. Ljuset som berättar om hoppet att vi ska förenas i framtiden.

Du fattas mig, men en dag…

Amen

Att gå vidare

Konkreta saker hjälper oss. Vi kan dela minnen av hen som dog i olika digitala kanaler eller i vår egen dagbok. Titta på bilder, tända ljus och prata om hen som dog. Varför inte lyssna på musik och låta tankarna vila. Allting har sin tid.

För dig som sörjer

Stöd i sorgen
Tillbaka till toppen