Alla artiklar

1.1.2023

Barns sätt att bearbeta sorg

Alla människor är unika och vi reagerar olika på sorger. Vissa barns beteende förändras också i sorg. Vanliga reaktioner är rubbningar i rutiner, mat och sömn, och känsloreaktioner som ilska och skuld. Vi kan också reagera kroppsligt eller med fysisk smärta.

Barn bearbetar sin förlust på olika sätt, beroende på person och ålder:

Genom lek

Sorgen kanske får form i leken. Barnet kanske dramatiserar dödsfallet rent konkret: morfar tar sig för hjärtat och dignar ner, ambulansen kommer med tjutande sirener. Men sorgen kan också behandlas symboliskt i leken. Som förälder kan du stöda barnet genom att ge rum för leken: ge tid för barnets lek, var själv närvarande. Tryggheten gör att barnet kan ge sig hän åt sin lek och sin bearbetning. Ställ dig intill och sortera tvätt. Måste du vara i ett annat rum, så sjung eller vissla, så barnet vet att du inte är långt borta. Om det känns bekvämt för er båda kan du fråga om du får vara med och leka.

“Kommer morfar aldrig tillbaka? Hur länge är aldrig?” – Anton, 4 år

Låt barnet utforma dramat – var lyhörd för de roller barnet tilldelar dig i leken. Då kan barnet gestalta de känslor, tankar och frågor hen har behov av att bearbeta. Försök lyssna efter återkommande frågeställningar i barnets lek. Handlar leken ofta om någon som blir övergiven? Då kan man kanske också försöka klä den känslan i ord: “Vet du, jag önskar att NN inte skulle ha dött, för jag känner mig ibland så ensam och övergiven. Hur känner du?”

Häller rosa målarfärg på en palett med klickar av olika färger.

Genom att skapa

Barnet kanske vill måla eller teckna sin sorg. Om barnet har svårt för att klä sina känslor och tankar i ord, kan det vara förlösande att få sätta sig vid ett blankt papper. Sätt dig gärna bredvid med ett eget papper. Det kan ge den ro och trygghet barnet behöver för att kunna närma sig sin sorg.

Genom berättelser

Barnet kan ha behov av att höra historien om när NN dog om och om igen. Det kan hända att en liturgi utvecklas, där barnet vill höra historien berättas på precis samma sätt och vill få ställa precis samma frågor. Det handlar inte om att barnet har glömt eller inte har förstått, så försök ha tålamod. Om det är för svårt för dig, så be barnets andra förälder eller någon annan vuxen som står barnet nära att möta barnets behov.

Genom vila

Barn kan behöva få vila från sin sorg genom att umgås med någon annan vuxen, som inte är direkt berörd av förlusten. Fundera över vilka som ingår i ert nätverk och som kunde hjälpa till, t.ex. genom att ta barnet med på en tur till lekparken. Kan farbröder, mostrar, faddrar, församlingsfaddrar eller någon annan stöda barnet för att avlasta?

Barn och unga som är i skolåldern kan uppleva det svårt att ta till sig skolarbetet. Sorgen kan påverkar inlärningen för en tid.

“Sorgen skall få ta plats men inte hela platsen. Hitta en balans mellan de två.” – Atle Dyregrov, 2012

Tillbaka till toppen