Alla artiklar

1.1.2023

Att välja namn åt barnet

Viftande fötter på en baby som gungas tryggt i famnen.

Du ska heta … Många hör barnets namn första gången vid dopstunden. Namnet är en del av barnets unika personlighet. Vid dopet kallar Gud barnet vid namn och tar det till sig.

Ibland är det svårt att välja namn. En del ärver ett namn, andra får helt nya namn som inte funnits i släkten tidigare och en del hittar ett namn innan barnet är fött.

Juridiskt sett har inte namngivningen något med dopet i sig att göra, men symboliskt är det en viktig del av dopet.

Hur väljer jag namn åt mitt barn?

Att välja förnamn åt sitt barn är en spännande process. Kanske vill du att barnet ska ha ett namn som gått i arv, ett vanligt namn eller ett ovanligt namn. I en två- eller flerspråkig familj kanske det viktigaste kriteriet är att namnet fungerar bra på flera språk.

Namnlagen ställer också vissa krav, även om man får välja namn ganska fritt. Ifall du har ett mycket ovanligt namn i åtanke lönar det sig att vara i kontakt med namnmyndigheten för att säkerställa att namnet godkänns. I Finland får ett barn ha högst fyra förnamn.

Undrar du vilka namn du får och inte får ge åt ditt barn? Läs mer i namnlagen eller hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Tio i topp – de mest populära förnamnen 2022

Här är de vanligaste namnen som gavs som första förnamn till barn som föddes under 2022. Hela listan hittar du här

Svenskspråkiga

Flicknamn: Saga, Ellen, Alva, Emma, Stella, Edith, Olivia, Astrid, Alma, Elsa

Pojknamn: Oliver, William, Liam, Anton, Emil, Edvin, Max, Hugo, Benjamin, Felix

Finskspråkiga

Flicknamn: Olivia, Aino, Aada, Lilja, Eevi, Isla, Helmi, Venla, Sofia, Ellen

Pojknamn: Leo, Väinö, Eino, Oliver, Elias, Onni, Emil, Eeli, Toivo, Leevi

Efternamnet beror på familjekonstellationerna

Det finns också bestämmelser för hurudant efternamn man får ha. Alla måste ha ett efternamn och vilket efternamn ditt barn ska ha behöver du bestämma innan dopet.

Vilket efternamn ett barn kan få beror på vilka efternamn föräldrarna har, om de är gifta eller inte och om de har gemensam vårdnad. Valet av efternamn styrs också av om det finns äldre biologiska syskon som föräldrarna har gemensam vårdnad om. Ifall det bara finns en förälder får barnet samma efternamn som föräldern.

Du kan läsa mer om hur man väljer efternamn i namnlagen eller hos myndigheterna för digitalisering och befolkningsdata.

Tillbaka till toppen