Alla artiklar

1.1.2023

Är det så här det ska kännas?

Sorg är en naturlig reaktion på att något i livet har förändrats. Sorgen kan orsaka ett myller av känslor, som dessutom kan kasta vilt.

Du har kanske förlorat någon som du älskade. Också andra förändringar i livet, som att skilja sig, att byta jobb eller att flytta kan vara en kris som ger sorg. Man känner igen en kris på det att det finns ett före och ett efter.

Sorgen kan orsaka ett myller av känslor, som dessutom kan kasta vilt. Du kan känna dig förtvivlad, tacksam, arg, förbittrad, förälskad, melankolisk, ångestfylld, skyldig, lättretlig, gråtmild eller likgiltig. Det är inte ovanligt att det stormar inombords när man sörjer. Det betyder inte att det är något fel på dig. Det är inte farligt, även om det är obehagligt och kan kännas främmande.

Jag visste att min dotter var död, men jag kände ingenting. Det kändes avlägset, som om det gällde grannens katt. – Iris

Det är inte ovanligt att människor i sorg känner skuld över att de inte känner mer. Det kan kännas skrämmande att inte vara förtvivlad och gråta, när man tycker att man borde vara det. Om det känns så för dig – bara lugn. Din kropp och ditt psyke kan välja att fjärma sig från det som hänt för att samla kraft för att orka sörja. Det kan ta längre eller kortare tid.

Sorgen är personlig

Det som påverkar vår sorg är vår känslorelation till den som har dött och hur hen dog. Alla sörjer olika och varje sorg ser annorlunda ut än den tidigare. I tragiska olyckor, händelser som förmedlas genom media till oss handlar mer om kollektiv sorg, om vi inte har en personlig emotionell relation till de drabbade.

Vanliga sorgereaktioner är:

  • Reaktioner i kroppen, fysisk smärta, förändringar i kroppen
  • Känslomässiga reaktioner som längtan, skam, lättnad, frihet, hopplöshet.
  • Kognitiva reaktioner bl.a. upprepande tankar, svårt att koncentrera sig
  • Svårt att förstå meningen med det skedda
  • Förändring i det sociala beteendet, risk för missbruk, undviker saker som påminner om sorgen.
Stjärnhimmel svart som sorgen kan kännas.

Sorg är också en kraft

Sorg är ingen sjukdom utan sorgen bär på en kraft. Sorgen, blir i bästa fall en känsla som fyller oss med livskraft. Hur din sorg är beror på ditt liv och din situation.

Små stjärnor lyser också i mörkret. – Finskt ordspråk

Det kan kännas bra att få en överblick över den process du är inne i när du sörjer. Sorgen har inget slut, den förändras, vi lär oss att leva med den men sorgen och saknaden efter den vi älskar finns alltid inom oss. Vi ska inte förneka sorgen, låta bli att prata om den, utan bejaka den och låta den vara en del av dagen.

Vi lär oss leva med det tomrum sorgen föder inom oss. Vi kan plåstra om sorgen med minnen vi bär på och delar med varandra. Vi kan vårda minnen genom att prata och fundera på hur livet skulle vara nu om vår älskade var i livet. Den vi älskar saknar vi, vi sörjer dem vi älskar.

Tillbaka till toppen