Båt på stranden

Sorg och kris

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade. Sorgen är inte bara tårar. Man kan också känna ilska över det som har hänt. Man är känsligare än vanligt och blir lättare irriterad.

Det brukar gå en tid innan man orkar tala om sin sorg. Behovet att få tala finns sedan kvar en lång tid framöver. Församlingen vill ge dej möjlighet att träffa en präst eller en diakon och tala om din sorg.

Att träffa andra som har varit med om liknande kan vara till hjälp. Så om du vill får du gärna gå med i en grupp med några andra och där bearbeta din sorg. 

 

Hemlig sorg

Du kanske sörjer någon utan att andra vet om det? Vi har olika relationer. Att någon stått oss nära kanske vi inte vill eller kan avslöja för andra. I så fall får vi ju lov att hålla sorgen hemlig också. Det kan vara mycket tungt. Tala gärna med en präst. Du får berätta, känna och bearbeta. Allt stannar mellan er.

Sorg av annat slag

Sorg handlar inte bara om avsked vid dödsfall. Det finns andra avsked och förluster också som vi sörjer. Då ser sorgen kanske litet annorlunda ut. Men vi kan ha behov att få tala med någon, och bearbeta sorgen ändå.

Sorgen är kärlekens pris. Har man fått älska får man också sörja.

 

YouTube-video