Problem i vardagen

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda. Mycket vet vi hur vi ska handskas med det. Men så kan det vara något som vi inte själva får bukt med. Vi är inte sämre mänskor för det. Men vi kan behöva stöd och församlingen kan hjälpa.

Vardagens och livets problem är väldigt olika. Några av dem är de här: Arbete, arbetslöshet, skolgång, tidsbrist, stress, ensamhet, pengar, sjukdom, oro och sorg. Särskilt svårt upplever många det när det blir förändringar i livet som flyttning, ny arbetsplats, ny skola, pensionering, förändringar i familjen, husbygge, tillfälligt arbete på annan ort, semesterproblem eller examensstress.

När du vill försöka lösa problemen kan du gärna ta kontakt med en präst eller diakon. Med dem kan du pröva dej fram till ett svar på din fråga. De kan hjälpa dej att få syn på vad som är viktigt, och hur du kan handskas med det.

Läs mera om själavård

Arbetshandledare

Ditt arbete och din arbetsplats kanske du trivs bra med. Ändå är det i det sammanhanget som många upplever problem. Kyrkan har arbetshandledare och arbetsplatskonsulter som kan engageras på en arbetsplats när man ser behov för det.

Från en arbetsplats kan man ta kontakt med församlingen när man vet om stora omställningar på kommande, och kanske rentav uppsägningar. En församlingsarbetare (präst eller diakoniarbetare) kan då tillfälligt tas med i arbetsplatsens stödverksamhet.

Läs mera om hur kyrkan stöder de arbetslösa och dem som har det ekonomiskt svårt

YouTube-video