Konfirmander tar nattvarden

Konfirmationen hör ihop med skriftskolan

Ordet konfirmation betyder bekräftelse.  Dop, konfirmandundervisning (skriftskola) och konfirmation hör ihop.

De flesta av kyrkans medlemmar har blivit döpta som barn. Under konfirmandtiden erbjuds möjligheten att uppleva och lära sig mer om vad det betyder att leva som en döpt människa i en gemenskap med andra kristna. I kyrkan vid konfirmationsgudstjänsten tackar den som blir konfirmerad Gud för dopets gåva och bekräftar att hen vill tro på Gud och leva som ett Guds barn.

Men det är inte bara konfirmanden som intygar för Gud och församlingen att hen vill leva som kristen. När du som konfirmand är framme vid altaret och prästen lägger sin hand på ditt huvud och välsignar dig intygar Gud att han vill vara med dig under hela ditt liv. I många församlingar är det tradition att också konfirmandledare och dina faddrar är med och välsignar dig. Sedan ber hela församlingen för dig och de andra som blir konfirmerade.

Under konfirmationen läser de som blir konfirmerade tillsammans med församlingen samma trosbekännelse som lästes vid dopet. Den som konfirmeras blir en självständig medlem i församlingen, som är en del av den stora kristna kyrkan på jorden.

Men jag är inte döpt. Kan jag då bli konfirmerad?

Vad får jag göra när jag är konfirmerad?

Efter konfirmationen kan du:

  • gå självständigt till nattvarden, och behöver inte vara i sällskap med en av dina föräldrar eller din konfirmandlärare som hittills.
  • bli fadder.
  • när du fyller 18 år vara kandidat i ett kyrkligt val, och bli förtroendevald i din församling.
  • delta i hjälpledarutbildning och bli hjälpledare på konfirmandläger.

För kyrklig vigsel krävs inte att du är konfirmerad. Kyrkans medlemmar som har deltagit i skriftskolan kan gifta sig i kyrkan.

Till föräldrarna

Konfirmandtiden är viktig för er tonåring. Det är ännu ganska långt till vuxenlivet. Men också den närmaste tiden är betydelsefull. Tonåringen söker sin identitet, övar sig på relationer, och söker svar på frågor om livets mål och mening. Det kan handla om uppgifter och sammanhang, liksom också om rätt och orätt, medmänsklighet och kärlek. I konfirmandundervisningen har vi tagit upp just sådana frågor, och sökt vägledning och svar i den kristna tron.

Konfirmationen kan bli betydelsefull och minnesvärd. Inte bara för konfirmanden själv, utan också för er som föräldrar. Vad det handlar om och hur det går till berättar vi på de här sidorna.