Hyppää sisältöön

Välkommen, det här är ett tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://evl.fi/kyrkodagarna upprättats/uppdaterats 14.10.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav. 

 • Möjlig att uppfatta: Inmatningsfält

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Det förekommer inmatningsfält som saknar en beskrivning som uttryckligen är associerad med fältet, och som informerar användare med assisterande teknik vad fältet är till för. (Även WCAG 3.3.2 och 4.1.2.)

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Design som HTML-språk

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

En del av innehållet på sidorna har delvis designats med HTML-kod istället för CSS. Det här förekommer framför allt i samband med inbäddade Youtube-videor. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 

 • Möjlig att uppfatta: Innehållselementens ID:n

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På webbplatsen finns innehållselement som saknar unika ID:n.  (Även WCAG 4.1.1)

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Landmarks utan innehåll 

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

På webbplatsen används HTML5- eller WAI ARIA-landmärken, men de täcker inte allt innehåll. Problem kan uppstå så att den som använder hjälpmedel mister kontrollen över innehållet vid förflyttning på webbplatsen.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Kontrast

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Det förekommer sidelement där färgen på texten och bakgrundsfärgen inte har en tillräckligt stark kontrast.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.4.3 Kontrast (minimum)

  

 • Robust: Förklaring av en funktion

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Bristfällig förklaring för hjälpmedel. Vi åtgärdar det här så snart som möjligt.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 4.1.2 Namn, roll, värde

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/respons-tillganglighet/Öppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik. På regionförvaltningsverkets webbplats kan du lämna in en anmälan och se hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000