Hyppää sisältöön

Välkommen, det här är organisationen Kyrkans forskning och utbildnings tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://evl.fi/kyrkansforskning och har utarbetats 14.1.2022.

Vi har själva bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

 

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

 • Möjlig att uppfatta: Inmatningsfält

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Webbplatsens inmatningsfält saknar en beskrivning som är explicit kopplad till fältet och anger fältets ändamål för dem som använder hjälpmedel. (Även WCAG 3.3.2.)

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
    
 • Möjlig att uppfatta: Innehållselementens ID:n

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen finns innehållselement som saknar unika ID:n. (Även WCAG 4.1.2.)

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
    
 • Möjlig att uppfatta: Rubrikmarkeringar som saknas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen förekommer brister i rubrikmarkeringen.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
    
 • Möjlig att uppfatta: Design med HTML

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  En del av innehållet på webbplatsen har designats med HTML-kod i stället för med en CSS-dokumentmall.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
    
 • Möjlig att uppfatta: Textformatering

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Taggen font har använts vid textformateringen. Taggen 'i' har använts för att infoga ikoner på webbplatsen.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 nformation och relationer
    
 • Möjlig att uppfatta: Teckenpositioner utan innehåll

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen används HTML5- eller WAI ARIA-teckenpositioner, men de täcker inte allt innehåll. Problem kan uppstå så att den som använder hjälpmedel mister kontrollen över innehållet vid förflyttning på webbplatsen.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
    
 • Möjlig att uppfatta: Element utan förklaring

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Uppgifterna 'aria-label' eller 'aria-labelledby' saknas eventuellt för webbplatsens sökfält och navigationsmenyer.´

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
    
 • Möjlig att uppfatta: Färgkontrast

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Kontrasten mellan text och bakgrund/ikoner/visuella presentationer är inte på alla ställen i enlighet med WCAG-standarden.

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)
    
 • Möjlig att uppfatta: Dokument

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen finns filer/dokument som för närvarande inte är fullständigt tillgängliga. Du kan meddela oss om du noterar brister och fråga efter innehållet i dokumenten via kontaktuppgifterna nedan. (Även WCAG 1.3.1, WCAG 1.3.2)

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text

Har du noterat brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen

Med ett webbformulär Öppna länk i ny flik

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppna länk i ny flik. Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan lämna in anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland Enheten för tillgänglighetstillsyn www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000