Flicka som leker med julkrubba i lera

Julen

Ingen kan säga exakt när Jesus föddes. I den västerländska traditionen började man på 300-talet fira Jesu födelsefest, dvs. julen, den 25 december.

Julen trängde undan många icke-kristna fester. Människorna hade tidigare med buller och bång firat den hedniska högtiden Saturnalia den 17 december, och ”den obesegrade solens fest” (Natalis Solis Invictus) den 25 december. Kejsar Aurelianus hade utnämnt den Obesegrade Solen till den romerska statens gud år 274 och bestämt att den 25 december skulle firas till den här gudens ära. I Norden trängde det kristna julfirandet undan en hednisk midvinterfest, som också kallades för ”jul”.

Gudstjänst på julafton

På julafton står vi på tröskeln till att få se profeternas löften gå i uppfyllelse. Temat för julafton är längtan efter frälsning och löftet om en Frälsare. Därför hör julprofetiorna till varje julaftonsgudstjänst.

Julevangeliet

Julprofetior:

Julnattsmässa

Julnatten är natten för Kristi födelse. Församlingen hör ängelns budskap:

I dag har en frälsare fötts år er.

Julnattsmässan (änglamässan) är huvudevenemanget under jultiden i en stor del av den kristna världen.

Julottan

Under julottan (herdarnas mässa) färdas vi till Betlehem med herdarna. Där får vi se att Jesus fötts.

Juldagens gudstjänst

På juldagens gudstjänst (folkets mässa) tackar vi Gud för att han låtit sin son bli människa, vår broder, så att vi alla kan bli Guds barn.