Hyppää sisältöön

Gudstjänst eller högmässa

Gudstjänsten är den händelse i församlingslivet som kallar alla församlingens medlemmar till en gemenskap, regelbundet varje helgdag. Alla tar emot den kallelsen på sitt eget sätt, utgående från sin egen livssituation.

För en del församlingsmedlemmar är det naturligt att besöka gudstjänsten vid större högtider, en del besöker gudstjänsten då det händer något av intresse. En del besöker gudstjänsten regelbundet varje helg. 

Gudstjänsten samlar medlemmarna i församlingen

Det händer mycket i gudstjänsten, men framför allt är gudstjänsten en samlingsplats för medlemmarna i församlingen. Det finns många ställen och tillfällen där människor samlas och möter varandra, men gudstjänsten är speciell eftersom de som deltar gör gudstjänsten, alla kan vara med.

Familjegudstjänst

Det är mycket som ska förberedas före gudstjänsten

Före gudstjänsten krävs en hel del förberedelse. Predikanten väljer den bibeltext som är utgångspunkt för predikan och förbereder predikan. De flesta predikanter skriver sin predikan. Liturgen väljer böner och texter som läses i liturgin. Kantorn eller organisten väljer psalmer tillsammans med predikanten och väljer den musik som spelas under gudstjänsten.

Kyrkvaktmästaren ställer i ordning kyrkorummet. Altaret och predikstolen förses ofta med textiler som har kyrkoårets färg. Ljus och blommor behövs för att pryda kyrkorummet.

Gudstjänsten har ett tema enligt kyrkoåret

Gudstjänsten har ett tema, som anknyter till kyrkoåret. Allt som sker i gudstjänsten anknyter till det temat. På så sätt blir gudstjänsten är harmonisk helhet.

I en del församlingar finns en grupp med församlingsmedlemmar som tillsammans förbereder gudstjänsten. De kan samlas för att diskutera helgens tema med predikanten och liturgen. De kan också delta i praktiska åligganden som att dela ut psalmböcker och önska gudstjänstbesökarna välkomna till kyrkan.