Hyppää sisältöön

Utträde ur kyrkan

Om du vill träda ut ur kyrkan kan du sköta det elektroniskt via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller lämna in en skriftlig anmälan till valfritt servicesställe. Du kan också personligen anmäla att du önskar träda ut på pastorsexpeditionen.

Utträdet träder i kraft genast då den skriftliga anmälan har lämnats eller kommit in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller församlingen. När utträdet ur kyrkan registreras i befolkningsdatasystemet levererar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en bekräftelse på utträdet.