Hyppää sisältöön

Kyrkans ekonomi

Verksamheten i församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland finansieras till största delen av kyrkoskatt. Kyrkoskatten uppbärs av medlemmarna i samband med den statliga och kommunala beskattningen.

I slutet av 2022 hade Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland cirka 3,6 miljoner medlemmar. Den kyrkoskatt som medlemmarna betalade var sammanlagt 912 miljoner euro.

Sedan 2016 får kyrkan en lagstadgad statlig finansiering som en del av statsbudgeten istället för samfundsskatt. Den statliga finansieringen var 108 miljoner euro 2021. Med hjälp av den kan församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna fortsätta att sköta vissa samhälleliga uppgifter som kyrkan tar hand om:

  • Varje församling tar hand om en eller flera begravningsplatser.
  • Församlingarna upprätthåller kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
  • Församlingarna sköter folkbokföring, det vill säga kyrkböckerna.
  • Under sommaren håller nästan 260 kyrkorna sin dörrar öppna inom ramen för vägkyrkoverksamheten.