Kyrkans ekonomi

Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland använder till största delen kyrkoskattemedel för att finansiera verksamheten. Kyrkoskatten står för ungefär 80 % av intäkterna och uppbärs av medlemmarna i samband med den statliga och kommunala beskattningen. Övrig finansiering består av försäljningsintäkter och avgifter, avkastning på tillgångar, kollekter och donationer.

År 2016 har Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ungefär 4 miljoner medlemmar. Kyrkoskatten år 2015 var 906 miljoner euro. Församlingarna erhöll dessutom intäkter från samfundsskatten, 124 miljoner euro.

Från och med början av 2016 får Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland en lagstadgad statlig finansiering som en del av statsbudgeten. Samtidigt slopas rätten till intäkter från samfundsskatten. Denna delen uppgår till 114 miljoner euro. Med hjälp av statliga finansieringen kan församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna fortsätta att sköta vissa samhälleliga uppgifter. De lagstadgade samhälleliga uppgifterna är inom: begravningsväsendetfolkbokföringen det vill säga kyrkböckerna och skötsel av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.

Största delen av intäkterna används till församlingsverksamheten på orten: barn- och ungdomsarbete, allmänt församlingsarbete så som gudstjänster och förrättningar, diakonalt stöd och hjälp, musikverksamhet och annat.