Hyppää sisältöön

Beställ ämbetsbevis och släktutredningar

Leveranstiderna för ämbetsbevis i släktutredningsform varierar beroende på centralregistrens arbetssituation. Närmare information om leveranstiderna finns på centralregistrens webbsidor.

Fullmakter för företag har tagits i bruk i tjänsten bestallambetsbevis.fi i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. I fortsättningen kan också beställare i företag och organisationer beställa ämbetsbevis via webbtjänsten. Läs mer

Vad är ett ämbetsbevis?

Ämbetsbeviset är ett dokument med vilket uppgifter om en viss person lämnas ut för den tid personen varit medlem i en evangelisk-luthersk församling i Finland. Uppgifterna baserar sig på uppgifterna i kyrkböckerna. Ett ämbetsbevis utfärdas endast för ett godkänt användningsändamål. Datainnehållet i ämbetsbeviset är bundet till användningsändamålet.

Ett ämbetsbevis som gäller mig själv (s.k. levnadsintyg) innehåller åtminstone följande uppgifter: personuppgifter, hemkommun, civilstånd och församling. Ett ämbetsbevis i släktutredningsform som gäller en avliden person är ett ämbetsbevis som intygar den avlidnes arvingar och nödvändiga flyttningsuppgifter. Släktutredningar behövs bl.a. vid bouppteckningar och fastighetsköp samt för lagfarter. 

Släktutredning är inte samma sak som släktforskning. Om du vill beställa ett ämbetsbevis för släktforskning ska du kontakta församlingen eller församlingens centralregister. Information om släktforskningÖppna länk i ny flik

Gå till tjänsten Beställ ämbetsbevisÖppna länk i ny flik

Via den här tjänsten kan du beställa

  • Ett ämbetsbevis som gäller dig själv (s.k. levnadsintyg) om du är medlem i en församling i Evangelisk-lutherska kyrkan Finland (om du inte är medlem, kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata).
  • Ett ämbetsbevis i släktutredningsform för en avliden person. (Om den avlidnes sista församling hör till ett centralregister som gör släktutredningar på riksnivå sänds ämbetsbevisen för hela medlemstiden från centralregistret i fråga.)
  • För beställning av ämbetsbevis krävs alltid ett godtagbart användningsändamål, t.ex. bouppteckning. OBS! Man kan inte beställa släktforskningar i den här tjänsten. Vad är en släktforskning?
  • Om du beställer en släktutredning som gäller en avliden person behöver du personens personbeteckning eller födelsetid samt uppgifter om hemkommun.
  • Du kan beställa ett ämbetsbevis som gäller dig själv (s.k. levnadsintyg) antingen på finska eller svenska. En släktutredning som gäller en avliden person kan beställas på finska eller svenska. Språket bestäms av om församlingens officiella språk är finska eller svenska. Om församlingen är tvåspråkig kan intyget fås på båda språken. Om du behöver ett ämbetsbevis på något annat språk ska du kontakta församlingen. Kontaktuppgifterna finns på församlingens webbplatsÖppna länk i ny flik.

Du kan också beställa ämbetsbevis genom att kontakta församlingen eller församlingens centralregister. Kontaktuppgifterna finns på församlingens webbplatsÖppna länk i ny flik.

Leveranstider för ämbetsbevis

Leveranstiderna för ämbetsbevis i släktutredningsform varierar beroende på centralregistrens arbetssituation. Närmare information om leveranstiderna finns på församlingarnas och centralregistrens webbsidor. KontaktuppgifterÖppna länk i ny flik

Här kan du bekanta dig med PrislistanÖppna länk i ny flik