Hyppää sisältöön

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten evl.fi/fadder och har upprättats / uppdaterats 18.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Alt-text för bilder

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidan innehåller bilder som inte har alt-text eller så beskriver alt-texten inte innehållet tillräckligt bra. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Inmatningsfält

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På sidan finns inmatningsfält som saknar beskrivning som explicit anknyter till fältet och förkalarar dess syfte.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Element-ID

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidan innehåller element som inte har unika ID:n. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: I-tag

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidan har fält där man använt I-tag för att formatera text. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Element saknar förklaring

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidmallarna saknar 'aria-label' eller 'aria-labelledby'-information vid sökfält och navigering.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Landmarks utan innehåll

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidan använder HTML5- eller WAI-ARIA-landmärken, men de täcker inte allt innehåll. Den som använder tekniska hjälpmedel kan stöta på problem när man förflyttar sig från en sida till en annan och förlora kontrollen av innehållet.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Färgkontrast

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På sidan finns fält där kontrasten mellan text och bakgrundfärg inte uppnår WCAG-standard. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • Möjlig att uppfatta: Text i bild

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  En del bilder på sidan innehåller text, men texten finns inte i tillgängligt format. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.5 Text i form av bild
 • Hanterbar: Möjlighet att hoppa över grupperat innehåll

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  En del sidor innehåller inte möjligheten att hoppa över grupperat innehåll, t.ex. genom en länk till huvudinnehållet.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll
 • Hanterbar: Synligt fokus

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  När man flyttar kursor lyfts inte den fokuserade komponenten fram visuellt. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.7 Synligt fokus
 • Begriplig: Inmatningsfält

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidan innehåller fält som saknar beskrivning som explicit anknyter till fältet och förklarar dess syfte.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
 • Robust: Innehållselement

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På sidan finns element som saknar unika ID:n. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.1 Parsing
 • Robust: Inmatningsfält

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidan innehållet fält som saknar beskrivning som explicit förklarar fältets syfte. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Robust: Funktionell beskrivning

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Informationen som hjälpmedlen behöver är bristfällig.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/respons-tillganglighet/

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppna länk i ny flik. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 00