Hyppää sisältöön
Man som står på ett berg i solnedgången

Webbkyrkan

Kyrkan är en gemenskap och vill dela glädje och sorg, vardag och fest. Kyrkan är närvarande i olika kyrkor och utrymmen men finns också på webben. Kyrkan finns här och nu, på webbplatser, i de sociala medierna och olika bloggar. Här har vi samlat många av dem.  

Ta en paus. Just där du är. Se och lyssna. Ge dig tid att stilla dig, tänka efter och bara vara med Gud.

Delta i ett strömmat andakts- eller gudstjänstevenemang 

En stund ledig tid? Stilla dig till ett andaktsevenemang som strömmas i en församling.

Gudstjänster strömmas på svenska följande tider

Österbotten

Bergö församling

Man kan följa gudstjänsterna via lokal-tv varje söndag kl. 12.

Jakobstads församling 

Pedersöre och Jakobstads svenska församlingar samarbetar kring en webbgudstjänst kl 12.00.  
Informationen om hur du kan delta i webbgudstjänsten.

Karleby församling 

Gudstjänsternas ljud sänds via realtime streaming söndagar kl. 12.00. En gudstjänst sänds på Radio Dei varje söndag. 

Korsholms svenska församling

Gudstjänsterna strömmas om möjligt via mobilen på Facebook och kan därefter hittas i församlingens Facebookflöde. En länk till den filmade gudstjänsten läggs på församlingens webbplats

Korsnäs församling

Gudstjänst hålls varje söndag kl. 11 på webben.

Kristinestads svenska församling

Gudstjänst sänds varje söndag kl 12 via en ljudlänk och via församlingens Facebooksida.

Kronoby församling

Gudstjänsterna (inga mässor) sänds från Kronoby kyrka via Youtube och kan ses under söndagen. 

Larsmo församling

Gudstjänsterna sänds via Larsmo När-TV och kommer också att finnas tillgängliga på Youtube.

Malax församling

Gudstjänster och andakter via webbkyrkan.

Nykarleby församling

I Nykarleby församling firar vi gudstjänst tillsammans över internet varje söndag kl. 10.00 från Jeppo kyrka.

Information om hur man når strömningstjänsten. Vi behov kan man även ta kontakt med församlingens IT-ansvarsperson, ungdomsledaren Ella-Mari Esselström (040 8687 055). 

Närpes församling

Gudstjänster i Närpes kyrka varje helgdag kl. 12, sänds via gudstjänstkanal eller via webben.

Petalax församling

Man kan följa gudstjänsterna via Lokal-TV varje söndag kl. 12

Replot församling

Andakter filmas och sätts ut på Facebook, församlingens webbplats och Youtube.

Solfs församling

Solfs församling sänder tillsvidare gudstjänsterna via Facebook och webbplatsen.

Vasa svenska församling

Vasa svenska församlings gudstjänster från Trefaldighetskyrkan 22.3, 29.3, 5.4, 10.4, 12.4 och 13.4 kl. 13 sänds i Radio Vaasa och strömmas på församlingens Youtubekanal och webbplats.

Vörå församling

Gudstjänst från församlingen streamas kl. 12 och sänds på Årvas-tv och Wör-tv kl. 15. 

Nyland

Agricola svenska församling

Gudstjänsten strömmas till församlingens webbplats enligt följande schema: 22.3 kl. 11, 29.3 kl. 10, 5.4 kl. 10, 10.4 kl. 11 och 12.4 kl. 11. 

Borgå domkyrkoförsamling

Strömmar gudstjänst från Borgå domkyrka kl. 12.15. You Tube-länk finns på församlingens webbplats.  

Ekenäsnejdens församling

Gudstjänsten strömmas på församlingens webbplats på söndagar kl. 10.00.

Esbo svenska församling

I Esbo svenska församling sänds gudstjänsten på söndag 22.3 kl. 12.15, i första hand via Facebook.

Grankulla svenska församling

Gudstjänsterna sänds på webben. Förrättningarna sänds vid behov på webben om de anhöriga önskar det, men det innehållet blir inte offentligt.

Johannes församling

Högmässa firas utan församling, filmas och publiceras på webbplatsen och på Facebook.

Kyrkslätt församling

Varje söndag kl. 12 strömmas gudstjänsten från Kyrkslätts kyrka. Mera information.

Matteus församling

Församlingen sänder gudstjänster på söndagar kl. 10 och andakter på onsdagar kl. 18 via Facebook och Youtube.

Olaus Petri församlingen

Gudstjänster strömmas söndagar kl. 12 på Facebook

Petrus församling

Puls-gudstjänsten strömmas varje söndag, kl 15.30 på Petrus Facebooksida.

Sibbo svenska församling

Gudstjänsterna strömmas på nätet på söndagar kl. 12, och skärtorsdagen 9.4 kl. 18. På långfredagen sänds gudstjänsten kl. 11 på Yle Tema Fem och på påskdagen kl. 12 på Yle Tema Fem.

Sjundeå svenska församling

Söndagens gudstjänster kl. 12 videofilmas och publiceras på webbplatsen och på Facebook. Palmsöndag 5.4 kl. 12, Skärtorsdag 9.4 kl. 20, Långfredag 10.4 kl. 12, Påskdagen 12.4 kl. 12, Annandag påsk 13.4 kl. 18.

Vanda svenska församling

Söndagsgudstjänsterna från Helsinge kyrka S:t Lars strömmas via Facebooksidan.

Åboland

Kimitoöns församling

Radiogudstjänster sänds varje söndag på svenska kl 13.03 i Yle Vega och på finska kl 9.55 i Yle Radio 1 och via webben.

Väståbolands svenska församling

Stömning på Facebook kl. 10 från Pargas kyrka.

Åbo svenska församling

Gudstjänster strömmas i realtid kl. 12.00 från Domkyrkan 29.3, 5.4, 12.4, 19.4 och 26.4.  

Åland

Eckerö församling

Högmässan kl. 10.30 kommer att strömmas via Facebook.

Finström-Geta församling

Gudstjänster kommer att strömmas på församlingens facebooksida. Gudstjänst kommer att firas varje söndag kl. 11, skärtorsdagen kl. 19, långfredagen kl. 11, påsknatten kl. 23, påskdagen kl. 11 och annandag påsk kl. 11.

Hammarlands församling

Gudstjänst firas i kyrkan söndagar kl. 12, skärtorsdagen kl. 18, långfredagen kl. 12 och påskdagen kl. 13 Gudstjänsten kan följas av de boende på Hammargården och på Facebook.

Jomala församling

Gudstjänsterna är i nuläget inte öppna för allmänheten, men sänds varje söndag kl 11 på nätet. Se församlingens Facebooksida.

Mariehamns församling

Sänder gudstjänst på söndag kl. 11 i Facebook.

Saltviks församling

Gudstjänst strömmas på söndag i Facebook kl 11.00.

Sund-Vårdö församling

Gudstjänst i församlingshemmet i Sund kl. 11.00. Gudstjänsten kommer att strömmas på Facebook.

Ålands södra skärgårdsförsamling

Filmar kommande gudstjänster och lägger ut dem på webbplatsen.

Lyssna till psalmer

Över 100 psalmer från psalmbokstillägget för dej att lyssna på närhelst du vill.  Inspelningarna är gjorda runtom i hela Borgå stift. Drygt 1000 sångare och musiker har bidragit till slutresultatet.

Psalmerna i psalmbokstillägget  finns på Yles sajt.