Hyppää sisältöön
Båt på stranden

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Sorg

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade. Sorgen är inte bara tårar. Man kan också känna ilska över det som har hänt. Man är känsligare än vanligt och blir lättare irriterad.

Vi reagerar alla olika i sorgen och det finns inget rätt eller fel sätt att reagera. Det kan gå en tid innan man orkar tala om sin sorg. Behovet att få tala finns sedan kvar en lång tid framöver. Församlingen vill ge dej möjlighet att träffa en präst eller en diakoniarbetare och tala om din sorg. Många församlingar ordnar också sorgegrupper. Att träffa andra som har varit med om liknande kan vara till hjälp.  Vi kan också via nätet hitta stöd i stunden, evl.fi/sorg. Under evl.fi/sorg finns det olika tema kring vår sorg. Där finns en helhet som handlar om Den tomma famnen och hur kan vara närvarande när en vän sörjer. 
 

Kris

Det finns många situationer som kan utlösa kris i vårt liv: en nära människas död, separation, pensionering, arbetslös, sjukdom, någon blir utsatt för övergrepp eller förändring i vardagen. Kris handlar om situationer då vardagens rutiner bryts ner och vi tvingas stanna upp. Stöd i situationen kan du få av en sjukhuspräst eller en diakoniarbetare, präst eller ungdomsarbetsledare i en församling. 

Sorgbearbetning

I en del församlingar ordnas sorgbearbetninskurser där du får möjlighet att bearbeta sorgen efter en förlust, det kan t.ex. gälla en förlust av arbete, en relation eller av hälsan. Ta kontakt med din egen församling och fråga om det ordnas sorgbearbetningkurser. En sorgbearbetning kan man också göra enskilt tillsammans med en utbildad handledare. 

Kyrkans samtalstjänst - vi lyssnar

Kyrkan upprätthåller såväl telefon, chatt och nätkontakt möjlighet. Via dessa kanaler kan du berätta anonymt om din situation. Hen som tar emot samtalet har tystnadsplikt. Inget ämne är för litet för att ta upp i samtalet. Tjänsten finns också på finska, Palveleva Puhelin

0400 22 11 90, Kyrkans samtalstjänst
0400 22 11 80, Kirkon Keskusteluapu 

 

 

 

 

 

 

YouTube-video