Hyppää sisältöön
Konfirmander tar emot nattvarden.

Konfirmandtiden är en fortsättning på dopet

Under konfirmandtiden lär du dig mer om vad det betyder att leva som en döpt människa tillsammans med andra kristna.

De flesta av kyrkans medlemmar har blivit döpta som barn. Dopet och konfirmationen hör ihop. För den som inte är döpt är konfirmandtiden en förberedelse inför dopet.

Vid konfirmationen framme vid altaret blir du välsignad av prästen som en påminnelse om att Gud vill vara med dig hela livet. Du i din tur bekräftar att du vill tro på Gud och leva som kristen. I många församlingar är det tradition att också konfirmandledare och faddrar är med och välsignar. Sedan ber hela församlingen för dem som blir konfirmerade.

Konfirmandundervisningen eller skriftskolan (skriban) pågår ungefär ett halvt år. I skriftskolan tar vi reda på vad det betyder att vara döpt och leva som en kristen. Vi funderar på de stora livsfrågorna och gör saker tillsammans. Konfirmandtiden vill ge upplevelser av samhörighet, helighet och glädje.

Under konfirmationen läser de som blir konfirmerade tillsammans med församlingen samma trosbekännelse som lästes vid dopet. Den som konfirmeras blir en självständig medlem i församlingen, som är en del av den stora kristna kyrkan på jorden.

Men jag är inte döpt. Kan jag då bli konfirmerad?

Vad får jag göra när jag är konfirmerad?

Efter konfirmationen kan du:

  • gå självständigt till nattvarden, och behöver inte vara i sällskap med en av dina föräldrar eller din konfirmandledare som hittills

  • bli fadder

  • när du fyller 18 år vara kandidat i ett kyrkligt val, och bli förtroendevald i din församling

  • delta i hjälpledarutbildning och bli hjälpledare på konfirmandläger

  • för kyrklig vigsel krävs inte att du är konfirmerad. Kyrkans medlemmar som har deltagit i skriftskolan kan gifta sig i kyrkan.

Till föräldrarna

Under det senaste året när coronapandemin påverkat konfirmandtiden på många olika sätt har det tydligt kommit fram hur mycket stöd de unga behöver av sina föräldrar. Fråga därför gärna den unga vad man diskuterat under i konfirmandundervisningen, visa att du bryr dig om och tveka inte att ta kontakt med församlingen med frågor och funderingar kring din ungdom eller konfirmandtiden. 

Konfirmandtiden är viktig för de unga. Det är ännu ganska långt till vuxenlivet. Men också den närmaste tiden är betydelsefull. En ung människa söker sin identitet, övar sig på relationer, och söker svar på de stora livsfrågorna. Det kan handla om meningen med livet, lidandet, döden och Guds existens. Etiska frågor om rätt och orätt, medmänsklighet och vårt ansvar för miljön är viktiga. Konfirmandundervisningen vill utgå från de ungas frågor och ett av målen är att de unga kan koppla kristendomens viktigaste innehåll till sitt eget liv.

Konfirmationen kan bli betydelsefull och minnesvärd. Inte bara för konfirmanden själv, utan också för föräldrarna. Vad det handlar om och hur det går till berättar vi på de här sidorna.