Hyppää sisältöön

Vad tror vi på?

Trons rötter är djupa och tidlösa

Tro handlar om tillit. Vi kan inte se Gud men den kristna tron bärs av en förtröstan om att Gud har skapat oss och att vårt liv därför vilar i Guds hand.

Fastän det är svårt att förstå det här så famlar tron ändå inte i mörker. Gud har uppenbarat sig själv så att vi skall kunna tro på honom. Gud möter oss i skapelsen och i historien. Han möter oss även personligt som de människor vi är.

Gud blev människa genom att sända sin Son till jorden. Om det här kan man läsa i Bibeln som är den centrala källan när vi söker kunskap om  Gud.

Gud är Fader, Son och Ande

Gud är större än våra tankar och vi kan inte fånga honom i vårt språk eller i våra bilder. Det är helt omöjligt att fullt ut förstå eller beskriva Gud. Därför har den kristna kyrkan ända från de första århundradena beskrivit detta mysterium genom att tala om Gud som Fader, Son och Ande. På det här sättet kan vi få en inblick i hurudan Gud är och på vilket sätt han agerar i förhållande till världen och oss människor.

  • Att Gud är Fader betyder att han har skapat allt, både synligt och osynligt. Gud har gett liv åt allt levande. Också vårt eget liv är en gåva från Gud. Skapelsen är inte någonting som skett bara en gång, utan den fortgår. Vi är alla en del av skapelsen och får genom våra liv och gåvor hjälpa våra medmänniskor så att Guds goda vilja sker. På det här sättet för vi skapelsen vidare.

  • Gud visar oss sin kärlek och godhet genom sin son Jesus Kristus. Jesus föddes som människa och räddade genom sin död hela skapelsen från ondskans makt. Enligt den kristna tron är allting som Gud har skapat gott, men det finns också ondska i världen. Det finns krafter som vill förstöra livet och dra oss människor bort från Gud. Vi människor har även en tendens att tänka mera på oss själva än på Gud och våra medmänniskor. Gud sände Jesus till vår jord för att befria oss från vår själviskhet och synd. Han blev en av oss och genom sitt lidande och sin död på korset bar han våra lidanden och vår död.

  • Jesus levde för 2000 år sedan. Men Gud är fortfarande en verklighet och möter människor också i dag. Det sker genom den heliga Anden som kallas "Livgivaren". Anden kallar oss och hjälper oss att tro på Gud. Den heliga Anden möter vi i kyrkans heliga handlingar, dopet och nattvarden (sakramenten) samt i Guds ord (Bibeln). I vår vardag är Gud med som den heliga anden, som ger oss tro, hopp och kärlek. Det är den heliga anden som ger oss tro och nytt liv.

Trots att Gud uppenbarar sig som tre personer, Fader, Son och Ande, är det ändå frågan om en och samma Gud, kärlekens Gud som älskar oss människor och därför söker kontakt med oss. Gud möter oss på ett personligt sätt.

Människans frågor

Vi människor har stora frågor som det är svårt att svara på. Varför finns ondskan? Varför gör Gud inte slut på krig och elände? Vi vet inte. Men vi räknar med en kamp mellan gott och ont. Den pågår och vi dras också in i den. Då litar vi på att Guds kärlek är starkare än ondskan. Jesus dog och uppstod och då besegrade han det onda.

Som kristna tror vi på ett evigt liv hos Gud. Vi tror inte att mänskan är odödlig. Men vi tror på det som Jesus lovade, att han uppväcker oss och att Gud skapar oss på nytt, och ger oss ett liv som inte tar slut.  Livet med Gud i himlen, som vi kallar hans värld, är fullkomligt utan det onda och dåliga som hör till livet på jorden.

Vi har ett ansvar för hur vi lever. Här gäller det att älska Gud mest och vår nästa som oss själva. De flesta hamnar i situationer där det kanske inte ens är lätt att veta vad Gud egentligen vill. Då kan man be eller samtala med en själavårdare för att få råd och sedan göra det bästa av situationen. Det är viktigt att bygga upp ett hållbart och gott liv för egen del och att hjälpa och stödja andra.

Trosbekännelsen

Trosbekännelsen sammanfattar den kristna tron. Man läser den i gudstjänsten. Konfirmanderna läser även trosbekännelsen tillsammans med församlingen under konfirmationen. Den som blir döpt som vuxen bekänner sin tro i samband med dopet. Allt är inte så lätt att förstå. Tro är inte heller något som vi producerar, starkare eller svagare. Tron är en gåva av Gud. När vi läser med i trosbekännelsen intygar vi att vi vill tro. Samtidigt är det en lovsång till Gud. Vi läser den oftast men man kan också sjunga den. I kyrkans gudstjänster används två trosbekännelsen, den Apostoliska och den Nicenska. Det finns ytterligare en tredje trosbekännelse, den athanasianska.

Bekännelseskrifterna

Vår kyrka har texter och böcker som beskriver och definierar vad kristen tro är. I en klass för sig är Bibeln, som vi kallar Guds ord. De övriga är: