Hyppää sisältöön

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten evl.fi/dopet och har upprättats / uppdaterats 19.10.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 

 • Möjlig att uppfatta: Alt-text saknas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  För en del bilder motsvarar alt-texten inte tilläckligt bra bildens innehåll. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.1.1 Innehåll som inte är text

    
 • Möjlig att uppfatta: Element ID är inte unikt

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidan innehåller element som inte har unika ID:n. (Även 4.1.1)

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

    
 • Möjlig att uppfatta: Inmatningsfält

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Inmatningsfält saknar beskrivning som explicit är knutet till fältet och skulle förklara för användaren fältets syfte. (Även 3.3.2 och 4.1.2)

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

    
 • Möjlig att uppfatta: Design som HTML-språk

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  En del av innehållet på sidorna har delvis designats med HTML-kod istället för CSS. Det här förekommer t.ex. i samband med inbäddade Youtube-videor.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

    
 • Möjlig att uppfatta: Innehåll som inte ingår i landmärken

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen används HTML5- eller WAI ARIA-landmärken, men de täcker inte allt innehåll.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

    
 • Möjlig att uppfatta: Användning av taggen i 

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På sidan har taggen "i" använts för att infoga ikoner.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

    
 • Möjlig att uppfatta: Landmärken som inte kan särskiljas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidan innehåller landmärken av samma sort som inte har namngetts. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer
    
 • Möjlig att uppfatta: Innehållselement saknar förklaring

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidmallarna saknar 'aria-label' eller 'aria-labelledby'-information vid sökfält och navigering.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer
    
 • Möjlig att uppfatta: Färgkontrast

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Den sista delen av texten i sidfotens länkstig har inte tillräckligt hög kontrast mot bakgrunden.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.4.3 Kontrast (minimum)

    
 • Hanterbar: Synligt fokus

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  När man flyttar kursor lyfts inte den fokuserade komponenten fram visuellt.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.4.7 Synligt fokus
    
 • Begriplig: Inmatningsfält

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Inmatningsfält saknar beskrivning om dess syfte.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

    
 • Robust: Element ID

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På sidan finns element som inte har unika ID:n.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 4.1.1 Parsing

    
 • Robust: Inmatningsfält

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På sidan finns inmatningsfält som saknar beskrivning om syfte.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 4.1.2 Namn, roll, värde

    
 • Robust: Inbäddad video och sociala medier

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det saknas beskivning för inbäddningar av video, bilder och sociala medier. En utomstående part (t.ex. Youtube) har ingen plats för beskrivningen. Kommer därför inte att kunna korrigeras. I innehållets rubrik strävar vi till att förklara vilken video- eller annan inbäddning det är frågan om.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 4.1.2 Namn, roll, värde

    

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/respons-tillganglighet/Öppna länk i ny flik

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppna länk i ny flik. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000