Hyppää sisältöön

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten evl.fi/dopet och har upprättats / uppdaterats 16.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Alt-tag saknas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Alt tag saknas från bildområde. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Oklart funktionsattribut

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Bristfällig information om hur läsarna ska använda elementet. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Alt text saknas.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  En del bilder saknar alt-text eller så motsvarar alt-texten inte tilläckligt bra bildens innehåll. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Element ID är inte unikt

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidan innehåller element som inte har unika ID:n. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Inmatningsfält

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Inmatningsfält saknar beskrivning som explicit är knutet till fältet och skulle förklara för användaren fältets syfte.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: HTML formatering

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Innehåll på sidan är formaterat med HTML-kod istället för CSS styling.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Innehåll som inte ingår i landmarks

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Allt innehåll är inte inkluderat i landmärken. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: I-tag

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På sidan har man använt kursivtaggen "i" för att markera text. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Landmarks som inte kan särskiljas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidan innehåller landmärken av samma sort som inte har namngetts. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Användning av landmarks

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Landmärkena stämmer inte alltid överens med syftet med sektionerna de tillämpats på. Granskas och korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Färgkontrast

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Färgkontrasten är inte tillräckligt hög. Korrigeras innan 23.9.2020.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)
  • 1.4.1 Användning av färger
 • Möjlig att uppfatta: Text som bild

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidan innehåller logon med text.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.5 Text i form av bild
 • Begriplig: Inmatningsfält

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Inmatningsfält saknar beskrivning om dess syfte. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
 • Robust: Element ID

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På sidan finns element som inte har unika ID:n. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.1 Parsing
 • Robust: Inmatningsfält

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På sidan finns inmatningsfält som saknar beskrivning om syfte. Kommer att korrigeras.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Robust: Video- och someinserter

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det saknas beskivning för video-, bild- och someinserter. En utomstående part system (t.ex. youtube) har ingen plats för beskrivningen. Kommer därför inte att kunna korrigeras. I innehållets rubrik strävar vi till att förklara vilken video- eller someinsert det är frågan om.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/respons-tillganglighet/

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppna länk i ny flik. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000