Ungdomar
Delta

Vad kan församlingen erbjuda mig?

För dig och dina nära ordnar församlingen förutom gudstjänster olika läger, klubbar, utfärder och grupper för både stora och små. Du kan delta ensam, med familj eller med vänner. För ungdomar finns det konfirmandläger och ungdomsträffar.

Tag kontakt med församlingen där du bor eller där du råkar befinna dig för att se vad just den har att erbjuda eller vad du kan erbjuda den.

Om du och några vänner är intresserade av något speciellt som inte finns i din församling så kan du komma med förslag och tillsammans med församlingen fundera om ni kan starta en sån grupp.

Att delta i församlingens verksamhet är gratis om inte annat särskilt nämns.

Kom med och fatta beslut

De som sitter i församlingens förtroendeorgan fattar beslut om församlingens verksamhet. Du som är 18 år fyllda och medlem i kyrkan kan ställa upp som kandidat i nästa val. För dig som är mellan 15 och 30 finns också Ungdomens kyrkodagar.

Ställ upp och hjälp till

Frivilligarbete finns inom församlingen. Det kan handla om allt från att besöka en äldre person eller leda en grupp till att läsa texter i gudstjänsten. Ta kontakt med din församling och diskutera vilka uppgifter som kunde passa just dig.

Ont om tid? Delta ändå!

Om du har svårt att binda dig till en viss tid eller plats så kan du ändå bidra. Du kan skänka en slant i kollekten till de som behöver det eller ge ett bidrag till våra insamlingar.