Hyppää sisältöön

Biskopsval

Biskopar utses till sitt ämbete genom val. Biskopens ämbete är andligt, den som ställer upp i biskopsval ska vara präst. Utöver det finns inga formella utbildningskrav.

Inför ett biskopsval ställs kandidater upp. Minst 30 personer som har rösträtt i valet kan bilda en valmansförening och vidtala en präst ställa upp som kandidat. Domkapitlet bekräftar kandidatuppställningen och fungerar som valnämnd.

Biskopsval har två omgångar. Ifall ingen av kandidaterna i först omgången får mer än hälften av rösterna ordnas en andra omgång mellan de två kandidater som fått flest röster.

I ett biskopsval får följande personer rösta:

  • stiftets präster och lektorer
  • lekmannaombud, som tillsammans är lika många som prästerna och lektorerna. Församlingarnas fullmäktige och församlingsråd väljer ombuden.
  • de lekmannaombud som representerar stiftet i kyrkomötet samt stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar
  • domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem.