Hyppää sisältöön

Anvisningar till församlingsarbetsgivare om coronatiden

På den här sidan har vi sammanställt olika anvisningar om coronatiden ur församlingsarbetsgivarnas synvinkel. Det som i anvisningarna sägs om församlingarna som arbetsgivare gäller på motsvarande sätt kyrkliga samfälligheter, domkapitel och Kyrkostyrelsen. Med arbetstagare avses även tjänsteinnehavare, om ingenting annat framgår av anvisningarna. Anvisningarna baserar sig på lagstiftningen om församlingsarbete samt på bestämmelserna i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2022–2024 (KyrkTAK). De kompletterar det material om coronaviruset som finns på sidan Krisberedskap i SacristaÖppna länk i ny flik. KyA kompletterar anvisningarna efter behov. 

Kommunikation och inskolning

Det krävs en effektiv kommunikation om säkerhetsfrågorna på arbetsplatsen. Dessutom måste man se till de anställdas inskolning och deras säkerhetskompetens.

Hur situationen utvecklas bör följas upp noggrant och helst på daglig basis och beredskapsnivån uppdateras enligt utvecklingen och myndigheternas instruktioner.

För de hälsorelaterade myndighetsanvisningarna svarar Institutet för hälsa och välfärd.Öppna länk i ny flik (THL). På THL:s webbplats finns den senaste informationen om hur sjukdomen sprids samt anvisningar för att bekämpa smitta.

Uttömmande coronarelaterade anvisningar för arbetsplatser och arbetsgivare har samlats på Arbetshälsoinstitutets webbplatsÖppna länk i ny flik. På webbplatsen finns också kommunikationsmaterial som arbetsplatserna kan använda sig av och skriva ut och sätta upp på väggen i t.ex. pausutrymmen, aulor, hissar och mötesrum eller vid arbetsplatserna.

Anvisningar för främjandet av trygga och sunda arbetsförhållanden finns på ArbetarskyddscentralensÖppna länk i ny flik webbsidor. Där finns bland annat grundläggande anvisningar om utredning och bedömning av arbetets risker (på finska).

Frågor och svar till stöd för arbetsgivarna under coronaepidemin