Hyppää sisältöön

Hantering av missbruksfrågor på arbetsplatsen

Missbruk av rusmedel är ett stort problem på de finländska arbetsplatserna.  Den bifogade rekommendationen från arbetsmarknadens centralorganisationer gäller skadligt bruk av alkohol samt missbruk av läkemedel och droger. Syftet med rekommendationen är att minska de skador som alkohol och droger orsakar. Rekommendationen kan tillämpas inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

I rekommendationen erbjuds arbetsplatserna metoder för att förebygga och hantera missbruksproblem. Målet är arbetsplatser som är fria från alkohol- och drogrelaterade problem. Arbetsplatserna sporras till att i samarbete med personalen utveckla och stärka verksamhetsformer som förebygger alkohol- och drogmissbruk. Särskilt poängteras betydelsen av förebyggande arbete och ingripande i skadligt bruk av alkohol och missbruk av droger i ett så tidigt skede som möjligt.

Motverka missbruksproblem!