Hyppää sisältöön

Rekommendationer

Distansarbete

Arbetsmarknadens centralorganisationer har utarbetat en förteckning över frågor som bör beaktas när man kommer överens om distansarbete. Arbetsmarknadens centralorganisationer rekommenderar att principerna i ramavtalet iakttas i avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare, liksom även i tjänsteförordnanden som gäller distansarbete.

Läs mer

Främjande av gott uppförande och förebyggande av osakligt bemötande

Kyrkans huvudavtalsparter har tillsammans utarbetat en rekommendation om åtgärder för att förebygga osakligt bemötande och trakasserier. Avtalsparterna rekommenderar i samförstånd för församlingarna att de förebygger osakligt bemötande och trakasserier genom att bereda och godkänna en förbindelse till gott uppförande och anvisningar för konflikthantering på arbetsplatsen.

Läs mer

Motverka missbruksproblem

Arbetsmarknadens centralorganisationer har utarbetat en rekommendation om förebyggande av alkohol- och drogrelaterade skador, hantering av missbruksfrågor och vårdhänvisning på arbetsplatsen. I rekommendationen erbjuds arbetsplatserna metoder för att förebygga och hantera missbruksproblem.

Läs mer

Jämställdhetsplanering

Arbetsmarknadens centralorganisationer har som en del av likalönsprogrammet på trepartsbasis genomfört en enkät om hur väl jämställdhetsplaner och lönekartläggningar fungerar på arbetsplatserna. Centralorganisationerna har även publicerat en checklista för jämställdhetsplanering som stöd för arbetsplatserna.

Läs mer