Hyppää sisältöön

Håll kvar folk i jobb!

25.3.2020

Kyrkans arbetsmarknadsverk har fått frågor av församlingarna om permitteringar i anslutning till coronasituationen. Kyrkans arbetsmarknadsverk konstaterar att man i församlingarna i nuläget i stället för permitteringar bör sträva efter att på alla sätt rikta hela personalens arbetskraft till att kreativt stödja församlingsmedlemmarnas och hela samhällets möjligheter att klara sig igenom den nuvarande krissituationen.

Om det trots allt visar sig nödvändigt med permitteringar i församlingen, betonar Kyrkans arbetsmarknadsverk att församlingen måste iaktta bestämmelserna om permitteringsprocessen i kyrkans samarbetsavtal (KyrkTAK bilaga 10, kapitel 3), kyrkolagen (KL 6:45 §) och arbetsavtalslagen (AAL 5:4 §).  Detta gäller också tidsfristerna för permitteringsprocessen, och det kommer inte att göras några ändringar i dem för kyrkans del. Tidsfristerna innebär att permitteringen kan inledas tidigast drygt en månad efter det att personalen har underrättats om att permitteringsförfarandet (samarbetsförhandlingar) har inletts.